Portal Vijesti: Gorjanc Prelević: Leposavić ne može da vodi ka EU

MEĐUNARODNI DAN PRAVA NA ISTINU O TEŠKIM KRŠENJIMA LJUDSKIH PRAVA I DOSTOJANSTVA ŽRTAVA: OBEZBIJEDITI PRAVIČNE REPARACIJE ZA SVE ŽRTVE
24/03/2021
SMCG I HRA: ISTRAŽITI NAPAD NA ESADA KOČANA
29/03/2021

Portal Vijesti: Gorjanc Prelević: Leposavić ne može da vodi ka EU

HRA izvršna direktorica, Tea Gorjanc Prelević, o izjavi ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava, Vladimira Leposavića, da genocid u Srebrenici nije nedvosmisleno utvrđen presudama međunarodnih sudova i dovođenje u pitanje legaliteta i legitimiteta Haškog tribunala.

Pročitajte detaljnije na portalu Vijesti.