STRIP Zaštita najboljeg interesa djeteta u postupku razvoda braka
02/02/2021
STRIP Zaštita od nasilja na internetu
02/02/2021

STRIP Zaštita od nasilja u porodici

Strip “Zaštita od nasilja u porodici” je nastao u okviru regionalne inicijative “Jednak pristup djece pravdi” koja se realizovala u Crnoj Gori i Albaniji uz tehničku podršku UNICEF-a i finansijsku pomoć Vlade Kraljevine Norveške.

Radi se o priči koja djecu upoznaje sa odgovarajućim rješenjima u situaciji koja za njih i njihove prijatelje može biti veoma stresna. Svrha stripa je da obavijesti djecu kome i na koji način mogu da se obrate i kakvu vrstu pomoći mogu da očekuju. Strip ih upućuje na školsko osoblje, socijalne radnike, policiju, sudove i državna tužilaštva kao izvore podrške.

Scenario su napisali profesori književnosti Svetlana Jovetić Koprivica i Miroslav Minić u saradnji sa timom Akcije za ljudska prava i UNICEF-a, a dragocjene savjete su pružili Marica Stijepović, supervizorka u Službi za djecu i mlade u Centru za socijalni rad Podgorica, Aida Perović iz NVO Prima, koja je organizovala i dječju fokus grupu, Tamara Milić, načelnica Direkcije za predškolsko i inkluzivno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete Crne Gore, Maja Raičević, izvršna direktorica NVO Centra za ženska prava i Dijana Popović Gavranović, načelnica Stručne službe u Vrhovnom državnom tužilaštvu. Korisne sugestije smo dobili i od Grupe za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala i Operativnog tima za borbu protiv porodičnog nasilja i nasilja nad ženama Uprave policije. Ilustratori stripa su Ilija Nikčević i studio Bad Brain iz Nikšića.

Podršku inicijativi su dali i Vrhovni sud, Vrhovno državno tužilaštvo, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Zavod za školstvo i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore – Ombudsman.