SPECIJALNI IZVJESTILAC UN PISAO VLADI ZBOG POLICIJSKE TORTURE

SUDSKI SAVJET KRŠI IMPERATIVNU ODREDBU USTAVA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE
20/10/2020
Kako do bolje zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori
23/10/2020

SPECIJALNI IZVJESTILAC UN PISAO VLADI ZBOG POLICIJSKE TORTURE

Foto: UN News

Povodom tri slučaja policijske torture koji su trojica učesnika istrage tzv. “bombaških napada” na lokal Grand i kuću Duška Golubovića prijavili 26. maja, 28. maja i 4. juna, Akcija za ljudska prava (HRA) je 28. jula, uz njihov pristanak (Jovana Grujičića, M.B. i Benjamina Mugoše) uputila komunikaciju specijalnom izvjestiocu UN za torturu i drugo surovo, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjevanje, gospodinu Nilsu Melceru.

Juče, 19. oktobra, kancelarija UN je objavila pismo koje su gospodin Melcer, specijalni izvjestilac za torturu, i gospođa Elina Štajnerte, potpredsjednica Radne grupe za arbitrarno zadržavanje, koja mu se pridružila, prije dva mjeseca uputili ministru vanjskih poslova povodom ovog slučaja.

U odnosu na svu trojicu, Melcer i Štajnerte su izrazili “ozbiljnu zabrinutost zbog navodnog arbitrarnog hapšenja i pritvaranja, kršenja njihovih prava na slobodu i bezbijednost, upotrebe prinudnih metoda zastrašivanja, prinude i maltretiranja prilikom ispitivanja koje su mogle dovesti do njihovog surovog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja”. Dalje je istaknuto da bi, “ako bi se navodi potvrdili, to bilo kršenje međunarodnih ugovora o ljudskim pravima i u skladu s tim obaveza Crne Gore”.

Posebna zabrinutost je izražena zbog činjenice da je Jovan Grujičić, kao osoba sa psihosocijalnim invaliditetom odveden iz ustanove za mentalno zdravlje i prebačen u policijski pritvor bez ljekarskog pregleda, bez advokata i odgovarajućeg proceduralnog tretmana, ljekova i psihosocijalne podrške, uz podvrgavanje zlostavljanju.

Oni su naveli da ovakvo postupanje predstavlja kršenje prava osoba sa invaliditetom, koja su zaštićena Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, a koju je Crna Gora ratifikovala 2. novembra 2009. godine. Ovom konvencijom, a konkretno članovima 12,13,14,15,17 i 25, od država se zahtijeva da osiguraju da osobe sa invaliditetom koje su lišene slobode u bilo kom  postupku, uživaju  garancije u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava, uključujući i garancije za sprječavanje zloupotrebe, pružanje razumnog i proceduralnog tretmana, pristup pravosuđu, slobodu i bezbjednost, zaštitu integriteta osobe, prava na zdravlje i pravo lica da ne bude podvrgnuto mučenju i drugom zlostavljanju, na jednakoj osnovi sa drugima. Gospodin Melzer je posebno ukazao na rezoluciju 31/31 Savjeta za ljudska prava kojom je predviđena obaveza službenika za sprovođenje zakona na poštovanje i zaštitu urođenog dostojanstva, fizičkog i psihičkog  integriteta svih osoba koje se ispituju, uključujući i osumnjičene, svjedoke i žrtve.

Apelovali su da se preduzmu i sve neophodne privremene mjere da se zaustave navodne povrede i spriječi njihovo ponavljanje, i, u slučaju da istraga podržava ili sugeriše da su navodi tačni, da se osigura odgovornost bilo kog lica za navodna kršenja.

Vlada Crne Gore je imala rok od 60 dana da dostavi odgovor na pitanja koja je uputio specijalni izvjestilac UN za torturu.

HRA je 30. jula ove godine podnijela pritužbu VDT-u i drugim članovima Tužilačkog savjeta zbog nedjelotvornog istraživanja prijava torture od strane državnih tužilaca, na koju do danas nismo dobili odgovor. Zajedno sa Autonomnim građanskim pokretom smo 2. oktobra 2020. godine i javno protestovali zbog nedjelotvorne istrage u kojoj, osim ispitivanja okrivljenih, vještaščenja povreda i ispitivanja oca jednog od okrivljenih, nikakve druge radnje nijesu preduzimane.