ODLUKA SUDA U STRAZBURU: STJEPOVIĆ PROTIV CRNE GORE
26/09/2020
VIŠE OD 4 MJESECA BEZ DJELOTVORNE ISTRAGE PRIJAVA TORTURE U ISTRAZI NAPADA NA LOKAL “GRAND” I KUĆU GOLUBOVIĆA: V.D. VDT I TUŽILAČKI SAVJET ĆUTE NA PRIGOVORE O POSTUPANJU DRŽAVNIH TUŽILACA U IZVIĐAJU
05/10/2020

PROTEST ZBOG SAOPŠTENJA URA KOJE UGROŽAVA NEZAVISNOST SUDSTVA

Foto: Vijesti

HRA protestuje zbog saopštenja Građanskog pokreta URA : “Viši sud da utvrdi vrijedi li jedan život 120 sati društveno-korisnog rada”, kojim ova politička stranka, sa pozicija vlasti, vrši neprimjeren pritisak na sud, time što posebno apeluje na drugostepeni sud da preispita presudu, koju će taj sud svakako preispitivati jer je žalba podnijeta. Pritom, iz teksta saopštenja se ne vidi da je ono zasnovano na uvidu u tekst presude i njeno obrazloženje.

Nezavisnost sudstva porazumijeva obavezu političkih stranaka, posebno onih na vlasti, da se uzdržavaju od svakog, javnog ili tajnog, uticaja na rad sudova. Tačno je da sudovi ne rade u vakumu i da javnost ima pravo da komentariše njihove odluke. Međutim, druge grane vlasti ne smiju vršiti pritisak na sud.

Takođe, za svaki ozbiljni komentar bilo koje sudske odluke moraju se prethodno znati sve činjenice i razlozi, uključujući i pravni okvir, na kojima se ona temelji.