PROTEST ZBOG PRITISKA NA AKTIVISTU MANSA

REFORMA TUŽILAŠTVA: STARE MUKE I ZA NOVU VLAST
19/09/2020
PRITUŽBA NA POSTUPANJE LJEKARA I UPRAVE SPECIJALNE PSIHIJATRIJSKE BOLNICE U KOTORU U SLUČAJU JOVANA GRUJIČIĆA
22/09/2020

PROTEST ZBOG PRITISKA NA AKTIVISTU MANSA

Mondo/Gordana Bojanić

Akcija za ljudska prava (HRA) protestuje zbog grubog vrijeđanja Dejana Milovca, zamjenika izvršnog direktora NVO MANS, od strane gradonačelnika Podgorice, Ivana Vukovića, u njegovom saopštenju objavljenom u subotu, 19. septembra.

Vrijeđanje aktiviste za ljudska prava na ličnoj osnovi (ad hominem) nije primjeren odgovor državnog funkcionera na najavu podnošenja krivične prijave protiv njega i predstavlja vid pritiska koji zabranjuje Deklaracija UN za zaštitu osoba koje brane ljudska prava.

Ova Deklaracija objašnjava da “nevladine organizacije imaju važnu ulogu i odgovornost u čuvanju demokratije, unapređenju ljudskih prava i osnovnih sloboda i doprinosu unapređenju i napredovanju demokratskih društava, ustanova i procesa” (čl. 18), što podrazumijeva i pravo da podnose krivične prijave protiv osoba na javnim funkcijama.

Deklaracija ističe i da “država mora da preduzme sve neophodne mjere da preko nadležnih organa obezbijedi zaštitu svih pojedinaca I udruženja od nasilja, prijetnji, odmazde, de facto ili de jure diskriminacije, pritiska ili bilo koje druge proizvoljne aktivnosti do koje bi moglo doći kao posljedice legitimnog uživanja prava na koje se odnosi ova Deklaracija” (čl. 12). Prema tome, aktivisti NVO MANS kao i drugih NVO imaju pravo da ukazuju na ono što smatraju štetom po javni interes, dok je država pri tom dužna da im obezbijedi zaštitu od svake vrste pritisaka.

HRA apeluje na predstavnike vlasti da čuvaju dostojanstvo državne funkcije tako što javne rasprave s njihovim kritičarima, a posebno braniteljima ljudskih prava, neće svoditi na lični nivo. Takav način djelovanja ne samo da ne doprinosi debati od opšteg interesa i ne rješava probleme, već odmaže i stvaranju demokratske političke kulture u kojoj poštovanje ljudskih prava, demokratija i vladavina prava moraju biti ukorijenjeni da bi društvo napredovalo.