STRANI EKSPERT DA PREISPITA ISTRAGU POSLE 16 GODINA OD UBISTVA GLAVNOG UREDNIKA DANA DUŠKA JOVANOVIĆA

NVO obilježile 28 godina nekažnjenog ratnog zločina deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica
25/05/2020
SUDSKI SAVJET DA SE IZJASNI O NEPRAVILNOSTIMA U IZBORU SUDIJA
27/05/2020

STRANI EKSPERT DA PREISPITA ISTRAGU POSLE 16 GODINA OD UBISTVA GLAVNOG UREDNIKA DANA DUŠKA JOVANOVIĆA

(Foto: Justin Sullivan/Getty Images)

Akcija za ljudska prava (HRA) sa žaljenjem konstatuje da se i šesnaesta godišnjica ubistva glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan, Duška Jovanovića, dočekuje bez odgovora na pitanja ko je sve učestvovao u tom ubistvu, ko ga je i zašto naručio i ko je odgovoran za to što do danas istraga nije dovela do ozbiljnijih rezultata. Očekujemo hitno angažovanje stranog eksperta za temeljno preispitivanje dosadašnje istrage.

Samo je jedna osoba, Damir Mandić, okrivljen i pravosnažno osuđen kao saizvršilac i to poslije maratonskog jedanaestogodišnjeg procesa u kome je suđenje tri puta ponavljano i u kome nije rasvijetljen motiv ubistva. Uprkos nedovoljnim rezultatima istrage i primjedbama na propuste u njoj, vođenje dosadašnje istrage od strane državnog tužilaštva nije temeljno preispitano. Nije ispitano ni to da li je policija učinila sve što je bilo potrebno da zaštiti Jovanovića, imajući u vidu prijetnje koje je dobijao i koje je prijavio.

Činjenica da se ubistvo osnivača i glavnog i odgovornog urednika medija kritično nastrojenog prema vlasti uopšte dogodilo, i da do danas nije rasvijetljeno, u kontinuitetu ugrožava slobodu izražavanja i vladavinu prava u Crnoj Gori.

Izvještaj “Nerasvijetljeno ubistvo direktora i glavnog urednika dnevnog lista Dan Duška Jovanovića – pitanja bez odgovora”, koji je HRA objavila prije četiri godine i dostavila Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije i Vrhovnom državnom tužilaštvu, ukazuje na to da istraga ubistva nije temeljno sprovedena, odnosno, da javnosti nisu poznati odgovori na neka od najvažnijih pitanja, koja su, primjerice, dovela do otkrivanja ubica novinara Slavka Ćuruvije u Srbiji. Postavili smo pitanja – da li je adekvatno istraženo ko je sve prijetio Jovanoviću, šta su državni organi preduzeli da ga zaštite, da li je Služba državne bezbjednosti, na čijem čelu se nalazio današnji premijer Duško Marković, vodila Jovanovićev dosije i da li ga je pratila, na koja javnost do danas ne zna odgovor.

Glavna preporuka izvještaja HRA je bila da se angažuje inostrani stručnjak za krivične istrage atentata koji bi nepristrasno sagledao što je sve preduzeto u istrazi ubistva Duška Jovanovića i dao preporuke za njeno dalje vođenje. HRA pozdravlja odluku Vlade da pomogne Komisiji za praćenje istraga napada na novinare da angažuje inostranog stručnjaka u cilju objektivnog i stručnog sagledavanja toka i rezultata dosadašnje istrage ubistva Duška Jovanovića, kako je objavio predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinare Nikola Marković posle razgovora sa premijerom 4. marta 2020. godine.

Rasvjetljavanje ubistva Duška Jovanovića je neophodno za demokratski napredak države, uspostavljanje vladavine prava i obezbjeđenje ambijenta koji ohrabruje rad novinara. Nadamo se da će angažovanje inostranog stručnjaka spriječiti dalje gubljenje vremena u potrazi za istinom i pravdom.