15/4/2016 KA ZAŠTITI NAJUGROŽENIJIH OD ISKLJUČENJA STRUJE

6/4/2016 SPECIJALNO TUŽILAŠTVO PROVJERAVA KO JE OPSTRUIRAO ISTRAGU ZA NAPAD NA NOVINARA TUFIKA SOFTIĆA
06/04/2016
22/4/2016 SLUČAJ VESELINA PILETIĆA: TUŽILAČKI I SUDSKI SAVJETI CRNE GORE DA ISPITAJU POSTUPANJE DRŽAVNIH TUŽILACA I SUDIJA
22/04/2016

15/4/2016 KA ZAŠTITI NAJUGROŽENIJIH OD ISKLJUČENJA STRUJE

Akcija za ljudska prava (HRA) je 17. februara dostavila pismo Ministarstvu rada i socijalnog staranja (MRSS) u kojem smo apelovali da se hitno obezbijedi primjena člana 198  Zakona o energetici, kojim se zabranjuje obustava snabdijevanja električnom energijom ranjivim kupcima bez obzira na eventualno neizmirene obaveze po osnovu utrošene električne energije.  Ovaj zakon je stupio na snagu u januaru 2016. MRSS do danas nije odgovorilo na apel HRA.

HRA se samo ove godine obratilo preko 20 porodica koje su molile da im pomognemo jer, i pored subvencija, nijesu u stanju da od nedovoljnih socijalnih davanja plate račune za struju. Mediji svakodnevno izvještavaju o najugroženijim građanima koji žive u teškim životnim uslovima, pa još i bez struje.

Nažalost, sve to nije dovoljno da motiviše ministarku Zoricu Kovačević da se založi za primjenu citiranog člana, koji treba da omogući zaštitu ranjivih kupaca tj. zdravstveno socijalno ugroženih kupaca.  Nakon što je MRSS, na interesovanje novinara Dana – Milana Sekulića, uputilo na Ministarstvo ekonomije, a ovo Ministarstvo reklo da  još  uvijek sprovode “proceduru izbora snabdijevača poslednjeg izbora vezano za zabranu isključenja sa mreže pojedinih kategorija domaćinstava u stanju socijalne potrebe” zaključujemo da se ni tom ministarstvu ne žuri da omogući zaštitu ranjivih kupaca od isključivanja sa mreže.

Detaljnije pročitajte u tekstu dnevnog lista Dan “Sirotinja u mraku uprkos zakonu”.