10/12/2015 – NAJAVA POSJETE DOMU STARIH ”GRABOVAC” U RISNU

10/12/2015 – PORUKA VISOKOG KOMESARA UJEDINJENIH NACIJA ZA LJUDSKA PRAVA ZEIDA RAAD AL HUSEINA
10/12/2015
16/12/2015 – POSJETA DOMU STARIH „GRABOVAC“ U RISNU – VAŽNO JE SISTEMSKI OBEZBIJEDITI BRIGU O STARIJIM OSOBAMA U SVIM OPŠTINAMA
16/12/2015

10/12/2015 – NAJAVA POSJETE DOMU STARIH ”GRABOVAC” U RISNU

Na Dan ljudskih prava, Akcija za ljudska prava podsjeća i na ljudska prava starijih osoba i potrebu za njihovom zaštitom. Starije osobe su često izložene diskriminaciji po više osnova, siromaštvu, domaćem nasilju i finansijskom iskorišćavanju.

Broj starijih osoba u svjetskoj populaciji se ubrzano povećava. Očekuje se da se u EU i Crnoj Gori broj osoba starijih od 65 godina udvostruči sa 87,5 miliona u 2010. godini na 152,5 miliona u 2060. godini (MONSTAT), što će dovesti i do udvostručavanja koeficijenta zavisnosti osoba starijih od 65 godina u odnosu na one starosti od 15 do 64.

Sjutra ćemo posjetiti Dom starih ”Grabovac” u Risnu i razgovarati sa stanovnicima Doma o njihovim potrebama, iskustvu i ljudskim pravima.

Dom starih „Grabovac” u Risnu postoji od 1947. godine kao državna ustanova. Bio je jedini državni dom za stare u Crnoj Gori do 1. decembra 2010. godine, kada je otvoren i JU Dom starih Bijelo Polje.

Tim Akcije za ljudska prava