11/11/2015 – HRA, MANS, CŽP I ANIMA POVODOM VRIJEĐANJA DALIBORKE ULJAREVIĆ

3/11/2015 – POVODOM ORGANIZOVANOG MEDIJSKOG NAPADA NA AKCIJU ZA LJUDSKA PRAVA (HRA)
03/11/2015
13/11/2015 – PODRŠKA RODITELJIMA KOJI ŠTRAJKUJU GLAĐU ZA VLADAVINU PRAVA
13/11/2015

11/11/2015 – HRA, MANS, CŽP I ANIMA POVODOM VRIJEĐANJA DALIBORKE ULJAREVIĆ

logoiAkcija za ljudska prava (HRA), Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Centar za ženska prava (CŽP) i Centar za žensko i mirovno obrazovanje (ANIMA) osuđuju današnji prizemni karakter uvreda koje je član predsjedništva Demokratske narodne partije, Aleksandar Sekulić, uputio Daliborki Uljarević, direktorki NVO Centar za građansko obrazovanje.

Nedopustive lične uvrede, u odgovoru na mišljenje koje je saopštila Daliborka Uljarević, nijesu zaštićene slobodom izražavanja i ne služe bilo kakvom opravdanom javnom interesu u demokratskom društvu. Naprotiv, djeluju obeshrabrujuće i ponižavajuće na sve koji saopštavanjem stavova na javnoj sceni ulažu napor da Crna Gora postane bolje mjesto za život.

Sa žaljenjem primjećujemo da se u Crnoj Gori nastavlja javni diskurs iznošenja beskrupuloznih i neutemeljenih optužbi na račun aktivista nevladinog sektora koji imaju hrabrosti da javno saopšte svoje stavove.

Pozivamo medije da se, u skladu sa Kodeksom novinara Crne Gore, uzdrže od objavljivanja ovakvog i sličnog uvrjedljivog govora i da tako doprinesu promociji kulture dijaloga koji se zasniva na argumentima i uvažavanju ljudskog dostojanstva.

Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava (HRA)
Vanja Ćalović, izvršna direktorica NVO Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS)
Maja Raičević, izvršna direktorica NVO Centar za ženska prava (CŽP)
Ljupka Kovačević, koordinatorka NVO Centar za žensko i mirovno obrazovanje (ANIMA)