26/10/2015 – Savjet za građansku kontrolu rada policije: Utvrđena ozbiljna i zabrinjavajuća prekoračenja policijskih ovlašćenja

23/10/2015 – O PRAVIMA NOVINARA DA IZVJEŠTAVAJU O POSTUPANJU POLICIJE PRILIKOM OBEZBJEĐIVANJA PROTESTA
23/10/2015
26/10/2015 – NEOPHODNA VLADAVINA PRAVA – BEZ TOLERANCIJE ZA NAPAD NA DRŽAVNE INSTITUCIJE I POLICIJSKU TORTURU
26/10/2015

26/10/2015 – Savjet za građansku kontrolu rada policije: Utvrđena ozbiljna i zabrinjavajuća prekoračenja policijskih ovlašćenja

photo 1Savjet za građansku kontrolu rada policije na svojoj 55.-oj sjednici, održanoj u Skupštini Crne Gore, dana 26. oktobra 2015. godine, na osnovu člana 112. Zakona o unutrašnjim poslovima, razmotrio je pristigle pritužbe u vezi sa primjenom policijskih ovlašćenja.

Savjet je na današnjoj sjednici zaključio rad po osnovu pritužbi koje se odnose na tri slučaja brutalnog policijskog postupanja:

Slučaj građanina Milorada Martinovića

Savjet za građansku kontrolu policije, u daljem tekstu Savjet na 55. sjednici održanoj 26. oktobra 2015. godine godine, u sastavu mr Aleksandar Saša Zeković, dr Branislav Radulović i Jovan Poleksić, razmatrao je, postupajući po sopstvenoj inicijativi i po pritužbama nevladine organizacije “Građanska alijansa”, grupe građana pod imenom “Građanski”, obavještenja građana Mladenka Savića i Tea Gorjanc Prelević, i dvoje građana koji su zahtijevali anonimnost, postupanje policije prema građaninu Miloradu Martinoviću, i usvojio, nakon pregleda detaljnog video materijala i obavljene rasprave, sljedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Savjet je dana 25. oktobra 2015. godine, u 00.44 časa, građanka Tea Gorjanc Prelević, obavijestila o svom saznanju da je u blizini svoje zgrade vidjela i snimila građanina koji je nepomično ležao na pločniku a kojem je kasnije prišao policijski službenik. Iznijela je zabrinutost da zdravlje tog građanina jer, u tom trenutku, prema njenom viđenju, građanin nije pokazivao znake života. Prisutni policijski službenici su joj naredili da uđe u stan a kasnije kada su se povukla službena lica građanin nije bio na tom mjesta. Ona je u prilogu svog obavještenja dostavila dvije fotografije. Dodatnim obavještenjem, od 00.45 sati, ista građanka je precizirala da su njene fotografije nastale tačno u 23.20 sati. Članovi Savjeta su odmah obaviješteni o obraćanju građanke a istog dana, tačno u 00.51 sati, Savjet se, preko predsjednika, obratio rukovodstvu Uprave policije i Ministrastva unutrašnjih poslova, tražeći informaciju o zdrastvenom stanju i identitetu građanina sa fotografije koje su im proslijeđene.
2. Savjet je, dana 25. oktobra 2015. godine, putem društvenih mreža, u 02.00 sata, stupio u kontakt sa građaninom, koji je tražio anonimnost, a čiji je identitet poznat Savjetu, koji je dostavio fotografije demoliranog vozila, i dao izjavu da je grupa policijskih službenika, prema navodima, brutalno prebila vozača tog vozila i uništila mu vozilo.
3. Savjet je objavio fotografije tog vozila i pozvao građane koji su očevidci događaja da se jave Savjetu.
4. Nakon nekoliko sati objavljen je identitet građanina i pojavio se određeni broj video snimaka koji ukazuju na policijsko postupanje kao i fotografije građanina Milorada Martinovića koje potvrđuju povrede. Informaciju o ovom incidentu prenijeli su i mediji.
5. Savjetu su potom uslijedile pritužbe NVO “Građanska alijansa” i grupe građana koja djeluje pod nazivom “Građanski” kao i obavještenja nekoliko građana kojima je ukazano na neprofesionalno policijsko postupanje. Svi oni, posebno NVO “Građanska alijansa”, su uputili na video snimke sa ozbiljnom sumnjom u prekoračenje ovlašćenja uz prekomjernu upotrebu sile prema licu, kako se navodi u pritužbi, nije demonstrant kao i uništavanje njegove private imovine. Savjet je, kroz rad na ovom predmetu, pažljivo razmotrio raspoloživi materijal.
6. Savjet je na osnovu raspoložive dokumentacije zaključio da je došlo do očigledno prekomjerene upotrebe sile policijskih službenika u konkretnoj intervenciji.
7. Savjet zaključuje da su policijski službenici prema građaninu Miloradu Martinoviću postupali neprofesionalno, da su prekoračili službena ovlašćenja i da je isti podvrgnut mučenju, nečovječnom, i ponižavajućem tretmanu kojom prilikokm je došlo do teškog povređivanja i uništavanja njegovog motornog vozila.
8. Savjet zahtijeva od Uprave policije da Savjet i ukupnu javnost obavijesti o identitetu svih policijskih službenika koji su postupali u konkretnom slučaju a svojim radnjama su izašli iz opsega zakonitog policijskog postupanja kao i o osnovu za postupanje u konkretnom slučaju i hijerarhijskoj odgovornosti u ovoj akciji.
9. Savjet na osnovu zakonom utvrđenih ovlašćenja traži da Uprava policije u najkraćem roku objavi ove informacije javnosti kako bi se sačuvao ukupan kredibililtet policijske organizacije, naročito imajući u vidu da je ovaj slučaj uznemirio javnost.

Slučaj novinara Gojka Raičevića

Savjet za građansku kontrolu policije, u daljem tekstu Savjet na 55. sjednici održanoj 26. oktobra 2015. godine godine, u sastavu mr Aleksandar Saša Zeković, dr Branislav Radulović i Jovan Poleksić, razmatrao je pritužbe građanina Gojka Raičevića, novinara iz Podgorice, kao i grupe građana pod imenom “Građanski”, kojima je ukazano na postupanje policijskog službenika prema novinaru Gojku Raičeviću i usvojio, nakon pregleda detaljnog video materijala i obavljene rasprave, sljedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Savjet je povodom ovih pritužbi zaključio da je došlo do neprimjerene upotrebe sile nad građaninom Gojkom Raičevićem koji nije pružao otpor.
2. Savjet zahtijeva od Uprave policije da se objavi identitet postupajućeg policijskog službenika, kao i informacije u vezi procesuiranja njegovog postupanja i informiše javnost o tome.

Slučaj građana M.B. i B.V. koje su policijski službenici prebili u ulici Miljana Vukova (tzv. Zlatarska ulica)

Savjet za građansku kontrolu policije, u daljem tekstu Savjet na 55. sjednici održanoj 26. oktobra 2015. godine godine, u sastavu mr Aleksandar Saša Zeković, dr Branislav Radulović i Jovan Poleksić, razmatrao je pritužbe građanina Mihaila Jovovića, novinara iz Podgorice, nevladine organizacije “Građanska alijansa” iz Podgorice kao i grupe građana pod imenom “Građanski”, kojima je ukazano na postupanje policijskih službenika prema građanima M.B i B.V, u ulici Miljana Vukova, u Popdgorici i usvojio, nakon pregleda detaljnog video materijala i obavljene rasprave, sljedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Savjet je ocijenio da su postupajući policijski službenici, ovom prilikom, na iznijeti način, grubo povrijedili lično dostojanstvo ovih građana.
2. Postupajući policijski službenici prekomjerno su upotrijebili silu prema građanima koji u trenutku službenog postupanja ne pružaju bilo kakav otpor.
3. Savjet iskazuje zabrinutost povodom ovog postupanja i ocjenjuje da je posrijedi nprekoračenje ovlašćenja i neprimjerena primjena ovlašćenja koja ukazuje na nedostojnost obavljanja policijskog posla i ozbiljnu povredu etičkih standarda i integriteta policije.
4. Savjet zahtijeva od Uprave policije da bez daljeg odlaganja informiše javnost i identitetu svih postupajućih policijskih službenika, da se procesuira njihova odgovornost kao i da se prepozna objektivna odgovornost pretpostavljenog starešine.

Savjet će nastaviti rad po ostalim pritužbama i po tom osnovu su zatražene informacije od Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova.

SAVJET ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE