40. Prije neki dan su novine objavile još jedan apel da se pomogne liječenje našeg sugradjanina u inostranstvu jer porodica nema para to da finansira. Ali opet niko nam ne govori šta je sa Državnim Fondom za zdravstvo koji u takvim slučajevima treba to da plaća? Zašto mediji, koji bi morali znati kakav je red stvari, ne objave potpunu informaciju – jesu li se obraćali Fondu i zašto Fond ne da pare ako ih ne da? Ovako može da se desi i da ti ljudi i ne znaju da država može da im plati liječenje u inostranstvu, a i publika se navlači da šalje pare koje možda i nisu potrebne?!

20/6/2015 – POVODOM NAJAVE STAMBENOG ZBRINJAVANJA ROMA IZ HERCEG NOVOG
20/06/2015
30/6/2015 – Reagovanje na odbijanje spomenika žrtvama Deportacije BiH izbjeglica
30/06/2015

40. Prije neki dan su novine objavile još jedan apel da se pomogne liječenje našeg sugradjanina u inostranstvu jer porodica nema para to da finansira. Ali opet niko nam ne govori šta je sa Državnim Fondom za zdravstvo koji u takvim slučajevima treba to da plaća? Zašto mediji, koji bi morali znati kakav je red stvari, ne objave potpunu informaciju – jesu li se obraćali Fondu i zašto Fond ne da pare ako ih ne da? Ovako može da se desi i da ti ljudi i ne znaju da država može da im plati liječenje u inostranstvu, a i publika se navlači da šalje pare koje možda i nisu potrebne?!

Novinari bi uvijek trebali težiti da objave potpunu, što vrlo često znači i tačnu informaciju. Na to ih obavezuje već prvo načelo Kodeksa novinara Crne Gore koje glasi: “Dužnost je novinara da poštuje istinu i istrajno traga za njom, imajući uvijek u vidu pravo javnosti da zna i ljudsku potrebu za pravičnošću i humanošću.” Javnost s pravom očekuje da u medijima dobije tačnu, istinitu informaciju.

U slučaju kojeg navodite, to bi značilo da se očekuje, pretpostavlja da su novinari utvrdili da porodica novac za liječenje ne može dobiti od Fonda, odnosno da je akcija prikupljanja pomoći stvarno potrebna. Novinar to treba i napomenuti, kao i navesti razloge za to, je li u pitanju loše funkcionisanje sistema, nemar ili nešto drugo, recimo činjenica da osoba za koju se pomoć prikuplja njie zdravstveno osigurana. Osim što time ispunjava osnovne pretpostavke etičnog novinarstva i obljavljuje tačne informacije, novinarje na taj način i stvarno u službi javnog interesa, a ne pojedinačnog slučaja. Naime, utvrđivanjem razloga zbog kojih se osiguranici Fonda ne mogu liječiti u Crnoj Gori, ili dobiti mogućnost da se liječe izvan države, može se pridonijeti javnoj raspravi i rješavanju problema koji je i od opšteg interesa.