39. U jedom dnevnom listu je objavljeno da je njihov foto-reporter tužio ovdašnju (konkurentsku) televiziju jer tvrdi da su mu povrijeđena autorska prava tako što je televizija, bez njegove saglasnosti, više puta prikazivala njegovu fotografiju (na kojoj je prikazan sportista sa porodicom). Koliko je ova tema od javnog interesa da bi o njoj čitali građani, pa sve i da je u pitanju jedan od rijetkih postupaka zaštite autorskih prava pred sudom?

16/6/2015 – POVODOM NAPADA NA NOVINARKU ALMU LJUCA IZ BARA
16/06/2015
17/6/2015 – U SJENCI JUBILEJA VELIKE POVELJE SLOBODA – USTAVNI SUD 18 MJESECI BEZ ODLUKE O SOPSTVENOJ USTAVNOSTI
17/06/2015

39. U jedom dnevnom listu je objavljeno da je njihov foto-reporter tužio ovdašnju (konkurentsku) televiziju jer tvrdi da su mu povrijeđena autorska prava tako što je televizija, bez njegove saglasnosti, više puta prikazivala njegovu fotografiju (na kojoj je prikazan sportista sa porodicom). Koliko je ova tema od javnog interesa da bi o njoj čitali građani, pa sve i da je u pitanju jedan od rijetkih postupaka zaštite autorskih prava pred sudom?

Tema kršenja autorskih prava je etički vrlo opravdana, a ničim nije suprotstavljena interesu javnosti. Izvještavanje o kršenju autorskih prava može biti samo od javnog interesa, nikako u suprotnosti s njim.

Kodeks novinara Crne Gore u 12. načelu govori o solidarnosti sa kolegama novinarima, što uključuje i poštivanje njihovih autorskih prava. U smjernici za to načelo se navodi “Novinar ne smije da se bavi plagiranjem. Pod plagijatom se podrazumijeva korišćenje tudjih informacija, riječ, ideja i slika bez odgovarajućeg navodjenja izvora”.