38. Pročitao sam prethodni odgovor. Imam primjer od ranije. Da li mislite da je opravdano objaviti ”Predsjednik Udruženja boraca i antifašista Kolašina Gojko Vlahović, otac Vesne Medenice, grubo je izvrijeđao Srpsku pravoslavnu crkvu…”?

37. Poštovani, da li je u skladu sa etikom, navesti ime roditelja (punoljetnih) osoba koje ratuju na stranim ratištima? Konkretnije, medij je izvijestio o imenima osoba i njihovom učešću na ratištu, a onda rekao i da su to sinovi K.C. (puno ime) koji je bivši odbornik u jednom lokalnom parlamentu. Moje pitanje je, da li medij, izvještavajući o osobama koje učestvuju na stranim ratištima (što je od marta i krivično djelo), može da se bavi članovimima njihovih porodica koji žive u Crnoj Gori? I to samo toliko koliko pomenu da su oni roditelji i gdje žive, ne dovodeći ih u bilo kakvu vezu sa tim što njihova djeca rade? Drugim riječima, da li javnost treba da zna ko je roditelj teroriste, plaćenog ratnika i sl. iako se roditelj ne može dovesti u vezu sa tim što njegovo dijete radi? Hvala unaprijed na odgovoru.
08/06/2015
8/6/2015 – HRA i CGO PISALE VDT-u VEZI SA KANDIDATOM ZA GLAVNOG SPECIJALNOG TUŽIOCA
09/06/2015

38. Pročitao sam prethodni odgovor. Imam primjer od ranije. Da li mislite da je opravdano objaviti ”Predsjednik Udruženja boraca i antifašista Kolašina Gojko Vlahović, otac Vesne Medenice, grubo je izvrijeđao Srpsku pravoslavnu crkvu…”?

Napomena da je Vlahović otac Vesne Medenice ne predstavlja kršenje novinarske etike, ako se radi o javnom istupu, budući da su oboje javne ličnosti i novinar se ne bavi detaljima iz njihovog privatnog života. Dakle, ne postoji ograničenje zbog kršenja prava na privatnost. Takodjer, koliko se može zaključiti iz rečenice koju ste citirali, Vlahović nije osumnjičen, optužen ili osuđen za neko krivično djelo, tako da se ne može primjeniti ni smjernica iz načela 10 Kodeksa, da mediji trebaju izbjegavati otkrivanje identiteta njegovih članova porodice.