36. Nedavno se jedna porodica obratila za pomoć medijima, tražili su djevojčicu od 15 godina. Ona se dan kasnije vratila kući, što su neki mediji iskoristili za plasiranje čaršijskih priča, tračeva, da je provela noć sa momkom, pa još i gore, nagađali su da se bila odlučila ubiti. Čak su sljedećeg dana objavili potpuno drugu tezu, da je riječ o nekoj igri sa Facebooka, da djeca bježe od kuće na 72 sata. Zar nije to kršenje etike, govoriti na taj način o životu jednog djeteta, i sve pod krinkom brige za nju?

26/5/2015 – SAOPŠTENJE POVODOM JEDANAEST GODINA OD UBISTVA DUŠKA JOVANOVIĆA
26/05/2015
2/6/2015 – O ODLUCI DRŽAVNOG TUŽIOCA DA OBUSTAVI ISTRAGU U SLUČAJU LOMLJENJA STAKALA NA VOZILU NOVINARKE ZORICE BULATOVIĆ
02/06/2015

36. Nedavno se jedna porodica obratila za pomoć medijima, tražili su djevojčicu od 15 godina. Ona se dan kasnije vratila kući, što su neki mediji iskoristili za plasiranje čaršijskih priča, tračeva, da je provela noć sa momkom, pa još i gore, nagađali su da se bila odlučila ubiti. Čak su sljedećeg dana objavili potpuno drugu tezu, da je riječ o nekoj igri sa Facebooka, da djeca bježe od kuće na 72 sata. Zar nije to kršenje etike, govoriti na taj način o životu jednog djeteta, i sve pod krinkom brige za nju?

Poziv porodice medijima da se objave podaci o nestaloj djevojčici, ne može biti iskorišten za senzacionalističko izvještavanje i iznošenje detalja o njenom privatnom životu. Mediji se u ovakvim slučajevima moraju vrlo oprezno i pažljivo ponašati i informaciju o nestanku neke osobe objaviti nakon konsultacija sa policijom i uz saglasnost porodice. Njihova uloga je u ovom slučaju trebala biti završena objavljivanjem informacije da se djevojčica vratila kući. Objavljivanje podataka, a pogotovo neprovjerenih  nagađanja i glasina,  o privatnom životu  djevojčice predstavlja grubo kršenje načela 9 Kodeksa novinara u kojem se navodi “novinar je dužan štiti integritet maloljetnih osoba”. U smjernicama se novinare upućuje da su ” obavezni da postupaju u skladu sa načelima Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djece”, a načelo 16 te Konvencije kaže da “ni jedno dijete ne smije bitiz izloženo…miješanju u njegovu privatnost, porodicu, dom ili prepisku, niti napadima na njegovu čast i ugled.”
Ni jedan medij koji se pridržava etičkih normi neće objaviti neprovjerene glasine o privatnom životu ljudi, a naročito ne kad je riječ o djeci i to u osjetljivom trenutku.

Treba napomenuti da čak i da je nestala osoba bila punoljetna mediji ne bi imali pravo bez njenog pristanka izvještavati o njenom privatnom životu. Iznimka su jedino slučajevi kada se radi o pitanju od velikog javnog interesa, odosno kada pravo javnost da zna preteže nad pravom na privatnost.