33. Dobar dan, možete li mi odgovoriti na dva pitanja: 1. Po kojem kriterijumu novinari odaberu da neku osobu (manje ili više) poznatu javnosti proglase političkim ili ekonomskim analitičarem i citiraju njeno mišljenje o nekoj temi, ili, drugim riječima, kada je u skladu sa etikom nekome dodijeliti ovu “titulu” i tako je predstaviti publici? 2. Da li je ok da isti mediji po pravilu prenose mišljenje istih analitičara? Da li to utiče na objektivno informisanje?

32. Šta mislite o postupku novinara da od sagovornika traži mišljenje o jednom pitanju, istovremeno ne navodeću stvarnu temu koju obrađuje (postavljeno pitanje je samo jedan aspekt teme). Da je sagovornik znao stvarnu temu, to bi uticalo i na njegovo (načelno) mišljenje o konkretnom pitanju, pa me zanima da li je ok ne prikazivati širi kontekst?
08/05/2015
13/5/2015 – REAKCIJA NA IZJAVE PREMIJERA O KAMPANJI PROTIV VANJE ĆALOVIĆ
13/05/2015

33. Dobar dan, možete li mi odgovoriti na dva pitanja: 1. Po kojem kriterijumu novinari odaberu da neku osobu (manje ili više) poznatu javnosti proglase političkim ili ekonomskim analitičarem i citiraju njeno mišljenje o nekoj temi, ili, drugim riječima, kada je u skladu sa etikom nekome dodijeliti ovu “titulu” i tako je predstaviti publici? 2. Da li je ok da isti mediji po pravilu prenose mišljenje istih analitičara? Da li to utiče na objektivno informisanje?

U načinu na koji “biraju” analitičare i koriste njihove analize i komentare novinari bi se trebali držati etičkih načela koja ih upućuju da tragaju za istinom, učine sve što mogu kako bi provjerili tačnost objavljenog, izbjegavaju jednostrano izvještavanje i jasno odvoje komentar i činjenice. U Kodeksu novinara Crne Gore ovi su principi obuhvaćeni u prva tri načela. Uobičajeno se da mediji za komentar ili analizu obraćaju stručnjacima ili osobama koji imaju znanje o temi, a sami nisu direktni akteri događaja ili nisu direktno zainteresirane strane. Vrlo često riječ je o saradnicima u think – thankovima, novinarima specijaliziranim za neku temu, zaposlenima u raznim institutima ili univerzitetskim profesorima. U manjim sredinama, kao što je crnogorska, gdje je akademska zajednica upadljivo tiha, a broj nezavisnih stručnjaka vrlo mali, mediji su suočeni sa većim izazovom u pronalaženju dovoljnog broja stučnih analitičara i komentatora. Važno je da uvijek publici što preciznije predstave osobu koja daje komentar, šta radi, koje su joj kvalifikacije i sl., te da, u svrhu uravnoteženog i cjelovitog prikazivanja stvarnosti, urednici daju prostor onim mišljenjima koji najbolje odražavaju sliku u društvu. Ipak, najvažnije je da, kao što napominje načelo br. 3 Kodeksa komentar i činjenica budu uvijek jasno odvojeni.