32. Šta mislite o postupku novinara da od sagovornika traži mišljenje o jednom pitanju, istovremeno ne navodeću stvarnu temu koju obrađuje (postavljeno pitanje je samo jedan aspekt teme). Da je sagovornik znao stvarnu temu, to bi uticalo i na njegovo (načelno) mišljenje o konkretnom pitanju, pa me zanima da li je ok ne prikazivati širi kontekst?

7/5/2015 – Konrad i LEFÖ: šokirani smo osudom
07/05/2015
33. Dobar dan, možete li mi odgovoriti na dva pitanja: 1. Po kojem kriterijumu novinari odaberu da neku osobu (manje ili više) poznatu javnosti proglase političkim ili ekonomskim analitičarem i citiraju njeno mišljenje o nekoj temi, ili, drugim riječima, kada je u skladu sa etikom nekome dodijeliti ovu “titulu” i tako je predstaviti publici? 2. Da li je ok da isti mediji po pravilu prenose mišljenje istih analitičara? Da li to utiče na objektivno informisanje?
11/05/2015

32. Šta mislite o postupku novinara da od sagovornika traži mišljenje o jednom pitanju, istovremeno ne navodeću stvarnu temu koju obrađuje (postavljeno pitanje je samo jedan aspekt teme). Da je sagovornik znao stvarnu temu, to bi uticalo i na njegovo (načelno) mišljenje o konkretnom pitanju, pa me zanima da li je ok ne prikazivati širi kontekst?

Novinar je obavezan sve činjenice staviti u pravi kontekst jer bi inače moglo doći do iskrivljene slike o događaju. Na to nedvosmisleno upućuje treće načelo Kodeksa novinara Crne Gore: ” Za novinara su činjenice neprikosnovene, a njegova obaveza je da ih stavlja u pravilan kontekst i onemogući njihovu zloupotrebu, bilo da se radi o tekstu, slici ili tonu.”. U slučaju intervjua, obavezno je sagovornika informisati o kontekstu, odnosno o temi koja se obrađuje. To je naročito važno ako se objavljuje samo jedna izjava ili kraći intervju u sklopu opširnijeg teksta ili priloga. Sve drugo predstavlja manipulaciju i kršenje trećeg načela Kodeksa. Sagovornik mora biti upoznat sa temom novinarskog teksta, a profesionalno bi bilo i sagovornika obavijestiti i da li će biti objavljen cjeloviti intervju (svi odgovori ) ili samo jedna izjava.