22/12/2014 – POVODOM DVADESETŠESTOG NAPADA NA LGBTIQ SOCIJALNI CENTAR U PODGORICI

13. Zbog čega pišete gdje je koja poznata ličnost bila, šta je jela za ručak ili šta je pila? Većina od svega toga su neistine i takve novine nikada se neće moći prodavati po cijeni većoj od 1 evro.
22/12/2014
Srećna Nova godina !
27/12/2014

22/12/2014 – POVODOM DVADESETŠESTOG NAPADA NA LGBTIQ SOCIJALNI CENTAR U PODGORICI

Osuđujemo poslednji 26. (DVADESETŠESTI) napad na LGBTIQ Socijalni centar u Podgorici, kao i prethodnih 25 napada i pozivamo nadležne institucije da hitno istraže, otkriju i kazne počinioce.

Policija nije procesuirala nijedan od napada, a pretposlednji posebno zabrinjava jer su prostorije Socijalnog centra istovremeno bile i čuvane od strane policije. Kako se u međuvremenu Uprava policije nikako nije opravdala, ostaje samo da se nagađa da li policija i aktivno ili samo pasivno podržava ovakve napade?

Pozivamo direktora Uprave policije da obavijesti javnost kako je uprkos zaštiti došlo do napada – ko je za to odgovoran i da li će neko zbog toga snositi posljedice?

Podsjećamo da je Stevan Milivojević, izvršni direktor Foruma LGBT Progres pretrpio do sada 19 napada, koji takođe nisu istraženi, a da je prethodnom direktoru iste organizacije Zdravku Cimbaljeviću Kanada dala azil jer crnogorska policija i tužilaštvo nisu bili u stanju da mu obezbijede zaštitu.

Dok se u udarnim televizijskim vijestima u Velikoj Britaniji izvještava o braku koji su juče sklopili Elton Džon i njegov partner na isti način na koji se izvještava i o braku heteroseksualnih umjetnika, u Crnoj Gori policija ne uspijeva da obezbijedi ni 3 stakla na prostorijama LGBT centra, koji se napada već 26. put.

Apelujemo i na javnost, roditelje i njihovu djecu, da preduzmu napore da se ljudi iz LGBTIQ Socijalnog centra ostave na miru.

Očekujemo od policije da ispravi greške, sagleda situaciju i profesionalnije stane u zaštitu i građana i građanki Crne Gore koji su manjinske seksualne orijentacije i to hrabro ne kriju.

Tim Akcije za ljudska prava