17/10/2014 Predstavljen alternativni izvještaj 14 crnogorskih nevladinih organizacija koji je HRA podnijela Komitetu Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kuturna prava

14/10/2014 NVO PODNIJELE ALTERNATIVNI IZVJEŠTAJ UN KOMITETU ZA EKONOMSKA, SOCIJALNA I KULTURNA PRAVA
14/10/2014
17/10/2014 NGO ALTERNATIVE REPORT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS PRESENTED TODAY
17/10/2014

17/10/2014 Predstavljen alternativni izvještaj 14 crnogorskih nevladinih organizacija koji je HRA podnijela Komitetu Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kuturna prava

Akcija za ljudska prava je danas predstavila alternativni izvještaj 14 crnogorskih nevladinih organizacija koji smo podnijeli Komitetu Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kuturna prava.

Izvještaj govori o tome kako država primjenjuje Međunarodni pakt o ekonomskim socijalnim i kulturnim pravima (PESK), uoči predstojeće rasprave o Vladinom izvještaju o primjeni PESK-a pred UN Komitetom za ekonomska, socijalna i kulturna prava narednog mjeseca u Ženevi.

U izradi izvještaja su učestovali (abecednim redom): Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za monitoring i istraživanje (CEMI), Centar za prava djeteta, Centar za ženska prava, Crnogorski ženski lobi, Građanska alijansa (GA), Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Prima, Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama, Sigurna ženska kuća, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG).

U predstavljanju izvještaja su učestvovali:

Mirjana Radović, HRA,
Marija Vuksanović, CEDEM
Vanja Ćalović, MANS
Milan Radović, GA

Savo Knežević, Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama

* * * * *

Izvještaj (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje.

Prevod sažetka izvještaja možete preuzeti ovdje.

Državni izveštaj, lista pitanja i odgovor države na listu pitanja su dostupni na web stranici Komiteta: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=822&Lang=en

* * * * *

DSC_7409