Predlog reforme izbora sudija / Proposal for the Reform of Appointment of Judges

01/08/2014 OBEZBIJEDITI DA ZA SVE KANDIDATE ZA IZBOR ZA DRŽAVNOG TUŽIOCA VAŽI ISTI KRITERIJUM
01/08/2014
Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”
03/08/2014

Predlog reforme izbora sudija / Proposal for the Reform of Appointment of Judges


– Analiza reforme izbora sudija u Crnoj Gori (2007-2008)

Preuzmite dokument (PDF format)

Assesment of the Reform of Appointment of Judges in Montenegro(2007-2008)
Download document (PDF format)

– Zaključci analize reforme izbora sudija u Crnoj Gori (29.12.2008.)
Preuzmite dokument (PDF format)

– Predlog reforme izbora sudija u Crnoj Gori
kriterijumi, postupak, nadležnost i pravni ljekovi

Preuzmite dokument (pdf format)

– Reform Proposal for the Appointment of Judges in Montenegro
Criteria, Procedure, Competencies and Legal Remedies

Download document (pdf format)

– Predlog reforme dostavljen je svim poslanicima Skupštine RCG, Ministarstvu pravde, sudijama i NVO koje prate reformu pravosudja (2. avgust 2007) – Pogledajte pismo poslanicima.

– The Reform Proposal was submitted to all MPs in the Parliament of Montenegro, the Ministry of Justice, judges and NGOs that monitor the reform of the judiciary (2 August 2007).

Pismo Ustavnom odboru 9.02.2007 / Letter to the Constitutional Board of 9 February 2007

Predlog nacrta ustavnih odredbi o sudstvu / Draft constitutional provisions on the judiciary

Project proposal