Community oriented prisons – prevention of ill-treatment in prisons through reform of rehabilitation and re-socialization

01/08/2014 ENSURE THAT THE SAME CRITERIA APPLY FOR ALL CANDIDATES FOR STATE PROSECUTORS
01/08/2014
10/09/2014 HRA COMMENTARY OF THE RELIESED OPINION OF THE BASIC STATE PROSECUTOR IN PODGORICA THAT THERE WERE NO GROUNDS FOR CRIMINAL PROCEEDINGS AGAINST POLICE OFFICERS FOR THEIR CONDUCT AGAINST BASKETBALL MATCH SPECTATORS IN 2012
10/09/2014

Community oriented prisons – prevention of ill-treatment in prisons through reform of rehabilitation and re-socialization

Nevladine organizacije “Juventas” i “Akcija za ljudska prava” (HRA) već nekoliko godina realizuju projekte usmjerene na unapređenje ljudskih prava, sprečavanje torture i zlostavljanja, unapređenje sistema zdravstvene zaštite i tretmane odvikavanja od droga u zatvorskom sistemu.

Od decembra 2013. uz podršku Evropske unije, “Juventas”, kao nosilac projekta, i “HRA”, kao saradnik na projektu, sprovode projekat “Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”, uz partnerstvo Ministarstva pravde. Sporazumi o saradnji na projektu potpisani su i sa ZIKS-om, Ministarstvom zdravlja, Zavodom za zapošljavanje, Centrom za stručno obrazovanje i Centrom za socijalni rad.

Opšti ciljevi projekta su:

(1) unapređenje prava osuđenih lica i sprečavanje torture, nečovječnog ili ponižavanjućeg postupanja ili kažnjavanja u zatvorima u Crnoj Gori;

(2) osnaživanje uloge organizacija civilnog društva u promociji ljudskih prava.

Poseban cilj je uvođenje održivog sistema rehabilitacije i resocijalizacije za lica na izdržavanju zatvorske kazne, koji se ogleda u unapređenju obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, radnog angažmana i kasnijeg zapošljavanja.

Projekat obuhvata sljedeće aktivnosti:

R1: Prikupljanje i analizu osnovnih indikatora – analizu potreba;
R2: Razvoj Akcionog plana reforme programa rehabilitacije i resocijalizacije za zatvorenike i zatvorenice;
R3: Uvođenje novih usluga u zatvore dodjelom mini-grantova nevladinim organizacijama, kao podršku u realizaciji Akcionog plana u prvoj godini;
R4: Praćenje primjene preporuka CPT-a, Ombudsmana i nevladinih organizacija od strane Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.

Planirane aktivnosti bi trebalo da doprinesu efikasnijem sprovođenju preporuka međunarodnih ekspertskih tijela (CAT i CPT) za Crnu Goru, i da posebno unaprijede uslove za rad, obrazovanje i rehabilitaciju u zatvorima, da bi se poboljšala resocijalizacija zatvorenika i zatvorenica posle izdržavanja zatvorske kazne. Takođe, ideja je i da se organizacije građanskog društva uključe u pružanje obrazovnih programa, radnu terapiju i radni angažman zatvorenika i zatvorenica.

Planirano je da se projekat sprovede do oktobra 2015. godine.

 

logotipi_z