27/04/2014 Ustavni sud mora da uliva povjerenje građanima

Finansijski izvještaj za 2013. / Financial report for 2013
15/04/2014
9/5/2014 Ustavni sud prihvatio da odlučuje o inicijativi HRA da je Skupština izbor VDT-a propisala suprotno Ustavu
09/05/2014

27/04/2014 Ustavni sud mora da uliva povjerenje građanima

Akcija za ljudska prava(HRA) uputila je u petak 25. aprila pismo predsjednici Ustavnog suda Desanki Lopičić u kojem smo apelovali da Ustavni sud  hitno odluči po našoj inicijativi u kojoj smo ukazali da je „dopisivanje“ trećeg kruga glasanja za Vrhovnog državnog tužioca neustavno. Pozvali smo, još jednom, i da sud objavi raspored odlučivanja o predmetima, te da sjednice suda otvori za javnosti  kako bi  unaprijedili transparentost rada  i otklonili sumnje o političkom uticaju na Ustavni sud.

Ustavni sud  nije postupao po inicjativi HRA od 28. marta 2014. za ocjenu ustavnosti  Poslovnika Skupštine u dijelu koji se odnosi na izbor VDT-a jer je Poslovnikom “dopisano” treće glasanje, odnosno tzv. “ponovljeno drugo glasanje” suprotno Ustavu koji propisuje isključivo dva kruga glasanja.

Sud se nije odredio ni o zahtjevu  HRA  da odredi privremenu mjeru odlaganja zakazanog glasanja do konačne ocjene o ustavnosti  Poslovnika Skuštine. To je dovelo do trećeg kruga glasanja za VDT-a u Skupštini i kršenja Ustava.  Sa žaljenjem smo konstatovali da u ovom slučaju Ustavni sud nije stao u zaštitu Ustava Crne Gore, a da je novoizabrani sastav Ustavnog suda odlučivši da ignoriše inicijativu, pokazao nespremnost da efikasno i odgovorno obavlja svoju funkciju.

Kako je najavljeno  ponovno raspisivanje konkursa, apelujemo na Ustavni sud da ovoga puta blagovremeno odluči o našoj inicijativi i tako ne dovede u pitanje ustavnost izbora Vrhovnog državnog tužioca.

HRA je ponovila poziv, iz pisma koje je predsjednici Suda upućeno 21.februara, da povećanjem javnosti rada suda doprinese rastu povjerenja javnosti u nepristrasnost i nezavisnost Ustavnog suda.

Pred Ustavnim sudom nalazi se veliki broj neriješenih predmeta od kojih mnogi imaju i širi društveni značaj, a neki od njih su stari i više od tri godine.  HRA je primjetila da su  nedavno pokrenuti postupci za ocjenu ustavnosti Zakona o javnim okupljanjima i Zakona o krivičnom postupku.  Smatramo da javnost ima pravo na uvid u to koje su sve inicijative, odnosno predlozi za ocjenu ustavnosti podnijeti Ustavnom sudu, kao i kada će o njima biti odlučeno – po kom redosljedu prioriteta. Zbog toga  predlažemo da Ustavni sud na svojoj internet stranici hitno objavi raspored odlučivanja o predmetima, kako o onima na čije rješavanje se dugo čeka, tako i o novijima o kojima namjerava da prioritetno odlučuje. Predlažemo i da se za predmete o kojima se odlučuje “preko reda” na internet stranici objavi i pisano obrazloženje.

Transparentost rada suda treba unaprijediti i tako da se na vrijeme objavi datum održavanja sjednica i spisak predmeta o kojima će se odlučivati, kako bi svi zainteresovani mogli da prisustvuju tim sjednicama. Predlažemo da predsjednica suda poziv za održavanje sjednice sa spiskom predmeta o kojima će se odlučivati objavi na internet stranici suda istog dana kada ga uputi sudijama,  što ne bi trebalo da predstavlja ni dodatni trošak ni posebno opterećenje.

Vjerujemo da povećanje javnosti rada može da doprinese utisku javnosti o izostanku političkog uticaja na Ustavni sud, odnosno nepostojanju političkih kalkulacija kod suda, što je u proteklom periodu pratilo rad suda i obilježilo atmosferu povodom mnogih njegovih odluka, odnosno propusta da se odluke blagovremeno donose.

* * *

– Obraćanje u vezi Inicijative za ocjenu ustavnosti br. U-II- 11/14 od 28.marta 2014, odlučivanja i transparentnosti rada Ustavnog suda / Preuzmite