4/2/2014 Izvještaj o primjeni Akcionog plana za poglavlje 23 nerazumljiv i neprovjerljiv
04/02/2014
6/2/2014 Poziv medijima na promociju stripa “Nevolje sa Rokijem i druge priče o dječjim pravima – pomoćnog udžbenika za predmet Građansko obrazovanje
06/02/2014

Tim Akcije za ljudska prava

  • mr Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica
  • Martina Markolović, socijalna radnica, koordinatorka kancelarije
  • mr Bojana Malović, pravnica, saradnica na projektima
  • Milica Bulatović, pravnica, saradnica na projektima
  • Suzana Onyshchuk, pravnica, saradnica na projektima
  • Elizabeta Mrnjačević, politikolog, saradnica na projektima
  • Ivana Živaljević, finansijska menadžerka
  • Goran Gošović, webmaster