18/11/2013 Povodom procesuiranja slučajeva vandalizma motivisanog rasizmom i nacionalizmom

17/11/2013 Akcija za ljudska prava podržava obilježavanje Dana ekoloških pokreta u nedjelju 17. novembra na Vasovim vodama
17/11/2013
19/11/2013 Povodom međunarodnog dana djeteta nove informacije o projektu ”Djeco pišite Ombudsmanu”
19/11/2013

18/11/2013 Povodom procesuiranja slučajeva vandalizma motivisanog rasizmom i nacionalizmom

Akcija za ljudska prava obavještava da je MUP odgovorio na zahtjev za pristup informacijama o procesuiranju slučajeva vandalizma motivisanim rasizmom ili nacionalizmom, koji su se prošle i ove godine dogodili u Crnoj Gori.

Od šest slučajeva poznatih široj javnosti, za čije procesuiranje smo se interesovali, u tri slučaja počinioci nisu otkriveni, a istrage još uvijek traju (rasistički grafiti na vratima porodice Al-Mustafa u Podgorici 19. marta 2013; rasistički grafit pored vrata stana porodice Bahtijar u Podgorici, 28. maja 2013; kamenovanje autobusa s navijačima hrvatskog Hajduka 26. jula 2013).

U tri slučaja počinioci su otkriveni – u dva slučaja je utvrđeno da su izvršioci bili maloljetni, pa su opomenuti, odnosno izloženi pojačanom roditeljskom nadzoru (slučaj kamenovanja autobusa s navijačima iz BiH i Hrvatske u Branelovici iz 2012. i grafit na zidu osnovne škole u Tivtu), a u trećem slučaju još uvijek nije poznat rezultat prekršajnog postupka, koji je pokrenut protiv počinioca, koji je priznao ispisivanje grafita na sandučetu Hrvatske građanske inicijative (HGI) u Tivtu, 21. marta 2013.

Uočen je neujednačen pristup u kvalifikaciji djela od strane državnog tužilaštva – u slučaju grafita ispisanih na sandučetu HGI “JSO Srbija, p…e, kad tad bum”, i na zidu OŠ ”Drago Milović” u Tivtu ”Oj ustaše, neka, neka, duboka vas jama čeka”, Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru ustanovilo da predstavlja prekršaj javnog reda i mira, dok je za grafit ”Selite se cigani” Viši državni tužilac u Podgorici, po našem mišljenju opravdano, utvrdio da se radi o krivičnom djelu Izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

Apelujemo na policiju da istraje u istragama ovih predmeta s obilježjima rasizma, a na Vrhovnog državnog tužioca da obezbijedi ujednačenu primjenu zakona u cilju ozbiljnog suzbijanja ovih djela koja su od posebne opasnosti po društvo u cjelini.

 

U nastavku slijedi detaljniji pregled onoga što je MUP izvjestio o pojedinim slučajevima:

1) da su u slučaju kamenovanja autobusa navijača BiH i Hrvatske, koje se dogodilo 9.8.2012. u mjestu Branelovica, izvršioci bili maloljetnici, kojima je onda izrečena vaspitna mjera pojačanog nadzora od strane roditelja u trajanju od po 3 mjeseca;

2) da u slučaju kamenovanja autobusa s navijačima splitskog Hajduka, koje se dogodilo 26.7.2013. u Budvi, CB Budva nije uspio da pronađe izvršioce, a istraga je i dalje u toku;

3) da je u slučaju vandalskog ponašanja i ispisivanja uvrjedljivih grafita na igraonici „PC Sar“ porodice Al-Mustafa 19.3.2013, CB Podgorica došao do informacija da su izvršioci djela dva maloljetna i tri punoljetna lica. Njihovi rukopisi kao i rukopis Mohameda Al Mustafe su dati na grafološko vještačenje. Rezultat vještačenja se i dalje čeka;

4) da su u slučaju ispisivanja grafita s govorom mržnje (”Oj ustaše, neka, neka, duboka vas jama čeka”) u martu 2012. godine na zidu osnovne škole „Drago Milović“ u Tivtu, službenici OB Tivat identifikovali dva maloljetna lica. Osnovni državni tužilac u Kotoru Boris Savić se izjasnio da nije u pitanju krivično djelo već prekršaj. Predsjednik Područnog organa za prekršaje u Kotoru, Tomislav Vojinović, se izjasnio da nema dovoljno dokaza da su identifikovani maloljetnici ispisali grafit u pitanju, iako su priznali da su ispisivali druge grafite, pa su kao maloljetnici opomenuti, u vezi s čim je sačinjena i službena zabilješka 23.3.2012;

5) da je u slučaju vandalskog ponašanja i govora mržnje ispisivanjem uvredljivog grafita “JSO Srbija, p…e, kad tad bum” na poštanskom sandučetu Hrvatske građanske inicijative 21.3.2013. u Tivtu, zamjenik Osnovnog državnog tužioca u Kotoru konstatovao da nema elementa krivičnog djela, već da se radi o prekršaju iz člana 19 Zakona o javnom redu i miru. Policija je identifikovala izvršioca, koji je po privođenju priznao izvršenje navedenog prekršaja, a protiv njega je zatim podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, o čijem ishodu do danas Područni organ za prekršaje Kotor nije dostavio rješenje;

6) da je u slučaju ispisivanja grafita „Selite se cigani“ ispred stana porodice Bahtijar 28.5.2013. u Podgorici, zamjenik Višeg državnog tužioca, Miloš Šoškić, konstatovao da je riječ o krivičnom djelu iz čl. 370 KZCG Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. U ovom slučaju policijska istraga (službenika Jedinice kriminalističke policije za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata) je još uvijek u toku.