30/06/2013 O Predlogu zakona o izmjenama i dopunama KZ

28/06/2013 Poklonjene knjige ženskom zatvoru
28/06/2013
1/07/2013 Dodijeljeni grantovi Američke ambasade iz krivično-pravne oblasti
01/07/2013

30/06/2013 O Predlogu zakona o izmjenama i dopunama KZ

Akcija za ljudska prava posebno pohvaljuje prihvatanje našeg predloga u Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika da se kod kažnjavanja za krivična djela Povreda tajnosti pisama, Neovlašćeno prisluškivanje i snimanje, Neovlašćeno fotografisanje, Neovlašćeno prikazivanje tuđeg spisa, portreta ili snimka i Neovlašćeno prikupljanje tuđih podataka uvede izuzetak od kažnjavanja u slučaju kada se inkriminisane radnje preduzimaju u javnom interesu, da bi se ukazalo na izvršenje krivičnog djela. Ova promjena zakona posebno pogoduje istraživačkom novinarstvu i tzv. zviždačima.

Međutim, Akcija za ljudska prava je prošle nedjelje apelovala na Ministarstvo pravde i poslaničke klubove da razmotre i naše predloge sedam dopuna Predloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika u cilju njegovog potpunijeg i dugoročnijeg usklađivanja sa međunarodnim standardima i preporukama, kao i Ustavnim garancijama. Ovi predlozi su od ranije poznati Predlagaču zakona.

Tražili smo:

1) povećanje minimuma i maksimuma kazni za krivična djela Zlostavljanje i Mučenje, u skladu sa preporukama UN Komiteta za ljudska prava. Uočili smo da postojeća kaznena politika, čija je tendencija umanjivanje kazni i ispod postojećeg niskog zakonskog minimuma i uslovno kažnjavanje – praštanje – dokazanog zlostavljanja i mučenja od strane državnih službenika (policije i zatvorskih stražara) nije u skladu sa međunarodnim standardima (vidi izvještaj ”Procesuiranje mučenja i zlostavljanja u Crnoj Gori”, Akcija za ljudska prava, mart 2013), pa smatramo da bi se i propisivanjem strožijih kazni moralo uticati da se ona promjeni. Takođe, povećanje maksimuma kazni uticalo bi na povećanje roka zastarjelosti krivičnog gonjenja za ova djela, u skladu sa preporukama UN Komiteta.

2) dekriminalizaciju – brisanje – i preostalih krivičnih djela iz Glave XVII KZ (krivična djela protiv časti i ugleda), da bi se logično upotpunila dekriminalizacija krivičnih djela Klevete i Uvrede. Preostala djela (Iznošenje ličnih i porodičnih prilika, Povreda ugleda Crne Gore, Povreda ugleda naroda, manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, Povreda ugleda strane države ili međunarodne organizacije) predstavljaju posebne vrste Klevete i Uvrede, posljednja tri djela se gone po službenoj dužnosti, a za Povredu ugleda Crne Gore je još uvijek propisana i zatvorska kazna. Posebno je apsurdno djelo Povreda ugleda strane države ili međunarodne organizacije, kojim se štiti ugled samo onih država s kojima Crna Gora ima diplomatske odnose, odnosno ugleda samo one organizacije čija je Crna Gora članica. Sva ova djela predstavljaju potencijalnu opasnost po slobodu izražavanja.

3) propisivanje novih krivičnih dijela Sprječavanje novinara u vršenju profesionalnih zadataka i Napad na novinara u vršenju profesionalnih zadataka u cilju pojačane zaštite novinara u obavljanju profesionalnih zadataka kako bi se djelovalo preventivno i na ovaj način obeshrabrili napadi na novinare zbog njihove djelatnosti obavještavanja javnosti, koja je od posebnog javnog interesa.

4) propisivanje novog krivičnog djela Povreda slobode izražavanja rodnog identiteta i seksualne orijentacije, kojim bi se kažnjavalo za povredu slobode izražavanja, kao i za prinudu na izjašnjavanje o rodnom identitetu i seksualnoj orijentaciji (predlog se poziva na postojeća krivična djela Povreda slobode izražavanja nacionalne ili etničke pripadnosti (čl. 160) i Povreda ispovijedanja vjere i vršenja vjerskih obreda (čl. 161).

5-7) Ostali predlozi se odnose na upotpunjavanje inkriminacije zločina iz mržnje, izmjenu i dopunu člana 159, Povreda ravnopravnosti, i izmjenu i dopunu člana 405 – Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenja ljudi, i člana 446 – Zasnivanje ropskog odnosa i prevoz lica u ropskom odnosu, u cilju usklađivanja sa međunarodnim standardima.

Predložene izmjene i dopune Krivičnog zakonika možete pronaći u apelu koji je dostavljen Ministarstvu pravde i poslaničkim klubovima, dostupnom ovdje.

Pregled usvojenih i neusvojenih predloga HRA u Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika

Predlog usvojenih i neusvojenih predloga HRA i JUVENTAS u Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika