28/06/2013 Poklonjene knjige ženskom zatvoru

24/06/2013 Povodom hapšenja aktivista NVO MANS
24/06/2013
30/06/2013 O Predlogu zakona o izmjenama i dopunama KZ
30/06/2013

28/06/2013 Poklonjene knjige ženskom zatvoru

IMG_0454     IMG_0401

Obavještavamo vas da će 28. juna 2013. Akcija za ljudska prava (HRA) u partnerstvu sa Centrom za građansko obrazovanje (CGO), Centrom za antidiskriminaciju Ekvista, Sigurnom ženskom kućom (SŽK), Centrom za ženska prava i NVO 4 life organizovati uručivanje knjiga ZIKS-a u okviru realizovane volonterske akcije „Poklonite knjigu ženskom dijelu Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS)“, u prostorijama upravne zgrade Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, ul. Velje brdo bb, sa početkom u 11:00h.

Tokom realizacije projekta „Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori“, koji su od marta 2011. do aprila 2013. sprovele HRA, CGO, EKVISTA i SŽK, a podržale Delegacija EU u Crnoj Gori i Njemačka ambasada, prilikom posjeta ženskom zatvoru, primjećeno je da biblioteka ZIKS-a raspolaže sa izrazito malim brojem knjiga koje su zatvorenicama dostupne za čitanje, a veoma su bitne za ispunjavanje njihovog vremena i za njihov proces resocijalizacije.

S tim u vezi, Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za antidiskriminaciju Ekvista, Sigurna ženska kuća, Centar za ženska prava i NVO 4 life u saradnji sa Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) sproveli su jednomjesečnu volontersku akciju „Poklonite knjigu ženskom dijelu Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS)“, gdje su građani i građanke imali mogućnost da doniraju one knjige za koje su smatrali da će ženskom dijelu populacije ZIKS-a biti najpotrebnije i najinteresantnije.

Predstavnici gore navedenih NVO u prostorijama ZIKS-a sa početkom u 11:00h uručiće sakupljene knjige, čime će se ujedno završiti pomenuta akcija.

Imajući u vidu društveni značaj koju ova akcija ostvaruje, nadamo se da ćete naći interesovanje da istu medijski propratite.