23/ 04/ 2013 Predstavljanje izvještaja o samoregulaciji medija

02/ 04/ 2013 Povodom pravosnažne presude u slučaju urednika “Vijesti” Mihaila Jovovića
02/04/2013
24/ 04/ 2013 Izvještaj ”Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”
24/04/2013

23/ 04/ 2013 Predstavljanje izvještaja o samoregulaciji medija

Akcija za ljudska prava organizuje sjutra, 24. aprila, u PR centru (Josipa Broza Tita 23/A) sa početkom u 11h predstavljanje izvještaja ”Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori” koji je nastao na osnovu praćenja rada novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori u periodu od septembra 2012. do marta 2013. godine.
 
Autor izvještaja je g-din Dragoljub Duško Vuković, urednica je g-đa Tea Gorjanc Prelević.
Ovo je prvi izvještaj u okviru projekta ”Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”, koji Akcija za ljudska prava sprovodi od septembra 2012. uz podršku Ambasade Velike Britanije u Podgorici. Cilj projekta je podrška novinarskim, odnosno medijskim samoregulatornim tijelima u Crnoj Gori da objektivno i ujednačeno primjenjuju Kodeks novinara Crne Gore i tako štite i ljudska prava. U okviru istog projekta svim samoregulatornim tijelima, kao i redakcijama medija u Crnoj Gori dostavljamo i biltene o praksi Evropskog suda za ljudska prava koja je posebno važna za slobodu izražavanja i zaštitu prava na privatnost.
 
Pozivamo vas da dođete i propratite predstavljanje izvještaja i razgovor o njemu.