18/ 02/ 2013 Završna ocjena o ispunjenosti preporuka datih u izvještaju: Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama