19/02/2012 Saopštenje povodom Svjetskog dana socijalne pravde

17/02/2012 Nevladine organizacije imaju i zakonsko i legitimno pravo da protestuju protiv vlasti
17/02/2012
Analiza primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
24/02/2012

19/02/2012 Saopštenje povodom Svjetskog dana socijalne pravde

Sjutra, 20. februara, obilježava se Svjetski dan socijalne pravde, koji je Generalna skupština Ujedinjenih Nacija (UN) ustanovila 2007. godine da bi ujedinila napore država u suzbijanju siromaštva, postizanju pune zaposlenosti i stvaranju svijeta u kome bi svi imali jednake šanse. Socijalna pravda, koja podrazumijeva da svi imaju uslove da žive dostojanstveno, temelj je mira i razvoja. Od svake države se očekuje da svoje blagostanje gradi na temeljima pravičnosti, solidarnosti i međusobnoj odgovornosti, uz stalno unaprijeđenje ekonomskih i socijalnih ljudskih prava.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalne pravde Akcija za ljudska prava ponovo skreće pažnju javnosti na težak socijalni položaj najugroženijih kategorija stanovništva u Crnoj Gori i pozivamo Vladu Crne Gore da hitno riješi dva goruća problema u oblasti socijalne i dječije zaštite: da se postojeći iznosi socijalnih davanja povećaju tako da obezbijede zadovoljenje osnovnih potreba korisnika i da se izvede revizija postojeće raspodjele tako da se pomoć pravedno i transparentno raspodjeljuje onima kojima je stvarno neophodna.

Podsjećamo da najugroženiji u Crnoj Gori žive od socijalne pomoći (MOP) koja je sedam puta manja od cijene minimalne potrošačke korpe. Ovakva socijalna pomoć ne obezbjeđuje preživljavanje već podstiče razvoj sive ekonomije i ekonomsko izrabljivanje najsiromašnijih.

U okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, predložili smo brisanje odredbe po kojoj bi porodicama radno sposobnih roditelja bez zaposlenja primanje materijalnog obezbijeđenja porodice (MOP) bilo ograničeno na 9 mjeseci godišnje jer istim zakonom tim roditeljima nije garantovano i zaposljenje u tom roku.

U vezi s propisanom visinom MOP-a, koja je trenutno fiksno određena, predložili smo polugodišnje usklađivanje s rastom cijena, što bi bar donekle korigovalo sadašnje preniske iznose MOP-a.

Upozoravamo da je propisivanje državljanstva kao uslova za ostvarivanje socijalnih prava po ovom zakonu, suprotno međunarodnim standardima. Podsjećamo da je u proceduri pred Ustavnim sudom predlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluke grada Podgorice da pristup narodnoj kuhinji uskrati onima koji nemaju državljanstvo Crne Gore, koji je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda podnio na inicijativu Akcije za ljudska prava.

Pozivamo da se kod osnivanja nove socijalne usluge – prihvatilišta, detaljno reguliše odgovornost za osnivanje i održavanje prihvatilišta, kako bi ove neophodne ustanove bile što prije uspostavljene i zaživjele kao održive institucije.