17/06/2011 Zaključen sporazum o saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja na projektu ”Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori”

15/06/2011 Prekinuti kampanju protiv diskriminacije jer podstiče na diskriminaciju
15/06/2011
23/06/2011 Saopštenje povodom dekriminalizacije klevete i uvrede
23/06/2011

17/06/2011 Zaključen sporazum o saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja na projektu ”Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori”

Akcija za ljudska prava, nosilac projekta ”Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori”, koji izvodi sa partnerima Centrom za anti-diskriminaciju EKVISTA, Centrom za građansko obrazovanje, Sigurnom ženskom kućom i partnerima iz inostranstva, Beogradskim centrom za ljudska prava i Letonskim centrom za ljudska prava, danas je zaključila sporazum o saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i javnim ustanovama ”Komanski most” i ”Ljubović”. 

Sporazum podrazumijeva nenajavljene monitoring posjete od strane obučenih monitora, razmatranje NVO preporuka sa predstavnicima ustanova koje su predmet monitoringa i nadzornim ministarstvom, izradu brošura o pravima štićenika i kampanju za unaprjeđenje svijesti i prava osoba koje borave u ovim ustanovama.

Projekat finansiraju Evropska Unija i Ambasada Savezne Republike Njemačke.