02/05/2011 Povodom svjetskog dana slobode štampe 2011. godine

26/04/2011 Saopštenje za medije
26/04/2011
11/05/2011 Najava za medije
11/05/2011

02/05/2011 Povodom svjetskog dana slobode štampe 2011. godine

Akcija za ljudska prava podsjeća da neistraženo ubistvo glavnog urednika lista Dan, kao i drugi neistraženi i nekažnjeni slučajevi nasilja i prijetnji novinarima i drugima koji istražuju i govore u javnom interesu, i dalje opterećuju slobodu izrazavanja  u Crnoj Gori.

Ovaj problem će postojati sve dok odgovorni čelnici policije i državnog tužilaštva ne prepoznaju ovaj problem kao svoju neposrednu odgovornost i u skladu s tim ne sprovedu djelotvorne istrage. Umjesto toga, Vrhovni državni tužilac čak sakriva od javnosti informacije o istragama slučajeva nasilja i prijetnji novinarima i drugima koji su govorili o temama od javnog interesa, kao i o drugim slučajevima kršenja ljudskih prava.

Kako prema Akcionom planu Vlade za sprovođenje preporuka Evropske komisije izvještaj Vrhovnog državnog tužilaštva i Vrhovnog suda o procesuiranju slučajeva nasilja prema novinarima treba da bude izrađen do kraja juna ove godine, očekujemo da javnost neće zauvijek ostati uskraćena za informacije o tome da li je i šta preduzeto da se pronađu i kazne izvršioci i nalogodavci ovih prijetnji i napada.

Ponavljamo predlog da se uvedu dva nova krivična djela kojima bi se obezbijedila zaštita novinara prilikom obavljanja profesionalnih zadataka, po uzoru na zaštitu koju uživaju državni službenici. U Crnoj Gori je još uvijek česta pojava da su upravo novinari i fotoreporteri izloženi prijetnjama i napadima.

Očekujemo konačnu dekriminalizaciju Uvrede i Klevete. Skrećemo pažnju na potrebu istovremenog obezbijeđenja primjene standarda slobode izražavanja iz prakse Evropskog suda za ljudska prava u građanskom postupku, i to odgovarajućim dopunama Zakona o medijima. Naglašavamo da neobavezujuća obuka sudija o standardima Evropske konvencije o ljudskim pravima u posljednjih 10 godina nije obezbijedila da sve sudije prihvate ove standarde. Nedavno usvojeni načelni stav Vrhovnog suda Crne Gore o ograničenju naknade nematerijalne štete koju je moguće dosuditi zbog povrede časti i ugleda nije dovoljno konkretan i sam po sebi ne može da obezbijedi uspostavljanje odgovarajuće sudske prakse.