07/03/2011 Inicijativa za ocjenu ustavnosti Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini

01/03/2011 HRA Kalendar 2011 u prodaji
01/03/2011
Izveštaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori u 2010. godini
16/03/2011

07/03/2011 Inicijativa za ocjenu ustavnosti Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini

Akcija za ljudska prava podnijela je Ustavnom sudu Crne Gore inicijativu za ocjenu ustavnosti Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini

Inicijativom se traži od Ustavnog suda da pokrene postupak ispitivanja ustavnosti i poništi članove 21 i 28 Zakona, koji propisuju obavezu za sva lica obuhvaćena popisom da odgovore na sva pitanja i to tačno i potpuno, što uključuje i pitanja o vjeroispovjesti i nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti. Član 28 predviđa novčanu kaznu do dvadeset minimalnih plata za one koji to ne učine.

Ističemo da je ljudsko pravo svakoga da se nacionalno, odnosno etnički i vjerski ne opredjeli, odnosno da ne izrazi svoju opredjeljenost.Ovo pravo je uskraćeno Zakonom o popisu.

Iako se u popisnom obrascu (”popisnica”), objavljenom na internet stranici MONSTAT-a, uprkos spornim članovima Zakona, neposredno primjenjuje Ustav, pa se u rubrici pod tačkom 14 ”vjeroispovjest” objavljuje upozorenje da lice nije dužno da se izjasni o svojoj vjeroispovjesti pozivom na čl. 64 Ustava, isto upozorenje je izostalo u rubrici ”Nacionalna, odnosno etnička pripadnost”. Pretpostavljamo da je ovo zbog toga što Ustav Crne Gore, za razliku od ranijih Ustava Republike Crne Gore i Povelje o ljudskim i manjinskim pravima Srbije i Crne Gore, ne predviđa izričito pravo da se ne izjasni o nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti. Međutim, sloboda da se izrazi takva pripadnost, koju Ustav garantuje u članu 79, tačka 1 (Zaštita identiteta, u okviru manjinskih prava) podrazumijeva i slobodu da se ona ne izrazi. To pravo je izričito garantovano članom 3, stav 1 Okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina, koja obavezuje Crnu Goru da obezbijedi da svako ko odluči da se nacionalno ili etnički opredijeli ili ne opredijeli zbog toga ne snosi štetne posljedice.

S obzirom na to da je održavanje popisa predviđeno za 31 Mart, očekujemo da Ustavni sud u najkraćem mogućem roku sprovede postupak i poništi sporne članove i na taj način omogući svima koji ne žele da se nacionalno, odnosno etnički izjasne da uživaju ovo ljudsko pravo bez ograničenja.

Danas u podne, u prostorijama Akcije za ljudska prava, izvršna direktorka Tea Gorjanc-Prelević daće ovim povodom izjavu za medije.

 

Dopis Ustavnom sudu Crne Gore

Inicijativa za ocjenu ustavnosti