14/01/2011 Saopštenje povodom najave potpune dekriminalizacije klevete i uvrede i izrade Nacrta Akcionog plana Vlade za primjenu preporuka Evropske komisije

09/12/2010 Proglas povodom obilježavanja 60 godina od ustanovljavanja Međunarodnog dana ljudskih prava
09/12/2010
25/01/2011 Pismo povodom demoliranja vozila aktivistkinje ANIME
25/01/2011

14/01/2011 Saopštenje povodom najave potpune dekriminalizacije klevete i uvrede i izrade Nacrta Akcionog plana Vlade za primjenu preporuka Evropske komisije

Akcija za ljudska prava pozdravlja potpunu dekriminalizaciju klevete i uvrede koju je najavio ministar pravde Duško Marković. Takvo rješenje bi Crnu Goru svrstalo u sam vrh država u pogledu normativnih garancija slobode izražavanja u oblasti krivične odgovornosti. Međutim, da bi se primjena evropskih standarda i slobode izražavanja i zaštite privatnosti obezbijedila i u oblasti građanskopravne odgovornosti za povredu časti i ugleda u Crnoj Gori, Akcija insistira i na brisanju ustavne garancije naknade štete zbog objavljivanja neistinite informacije i na dopuni Zakona o medijima.

Pozdravljamo i izradu Nacrta Akcionog plana Vlade za primjenu preporuka Evropske komisije i posebno organizovanje javne rasprave o Nacrtu u kojoj ćemo aktivno učestvovati. Pozitivno smo iznenađeni da je Akcionim planom predviđena i izmjena Ustava u cilju jačanja garancija nezavisnosti sudstva, što je Akcija predložila 2007. godine, kao i objektivizacija kriterijuma za ocjenjivanje sudija prilikom izbora, napredovanja, kao i utvrđivanja odgovornosti, što je Akcija predložila u decembru 2008. godine. Nadamo se da će saradnja Vlade sa nevladinim organizacijama zaživjeti u praksi i da će se obezbijediti da svi građanski resursi Crne Gore budu uvaženi i upotrijebljeni za jačanje vladavine prava, demokratije, i samim tim i brži ulazak u Evropsku uniju.

Ostajemo spremni za saradnju sa svima na kvalitetnijem i bržem ispunjavanju preporuka Evropske komisije. Iskustvo Akcije očigledno pokazuje da je u državnom interesu da Vlada blagovremeno ozbiljno shvati kritike i predloge domaćeg građanskog društva, prije nego što isto poruče i nadležni iz Evropske unije.