11/04/2010 Predavanje “Osjetljiva granica izmedju prava na slobodu izražavanja i prava na privatnost“

26/03/2010 Predavanje “Pravo na reparacije za žrtve ratnih zločina i teških kršenja ljudskih prava”
26/03/2010
17/04/2010 Predavanje “Pojam i značaj tranzicione pravde – s posebnim osvrtom na Crnu Goru”
16/04/2010

11/04/2010 Predavanje “Osjetljiva granica izmedju prava na slobodu izražavanja i prava na privatnost“

Predavanje “Osjetljiva granica izmedju prava na slobodu izražavanja i prava na privatnost” u okviru modula „Ljudska prava između zakona i prakse” škole Inicijative mladih za ljudska prava u Crnoj Gori i održala je Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorka Akcije za ljudska prava, 11. aprila u Bečićima.

Preuzmite Program (PDF format)