26/03/2010 Predavanje “Pravo na reparacije za žrtve ratnih zločina i teških kršenja ljudskih prava”

15/03/2010: Sastanak predstavnika HRA i misije Evropske komisije za procjenu vladavine prava u Crnoj Gori
15/03/2010
11/04/2010 Predavanje “Osjetljiva granica izmedju prava na slobodu izražavanja i prava na privatnost“
11/04/2010

26/03/2010 Predavanje “Pravo na reparacije za žrtve ratnih zločina i teških kršenja ljudskih prava”