26/03/2010 Predavanje “Pravo na reparacije za žrtve ratnih zločina i teških kršenja ljudskih prava”

15/03/2010: Sastanak predstavnika HRA i misije Evropske komisije za procjenu vladavine prava u Crnoj Gori
15/03/2010
11/04/2010 Predavanje “Osjetljiva granica izmedju prava na slobodu izražavanja i prava na privatnost“
11/04/2010

26/03/2010 Predavanje “Pravo na reparacije za žrtve ratnih zločina i teških kršenja ljudskih prava”

Predavanje na temu “Pravo na reparacije za žrtve ratnih zločina i teških kršenja ljudskih prava”, u okviru Škole nove politike Inicijative mladih za ljudska prava iz Beograda održala je Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorka Akcije za ljudska prava, 26. marta u Novom Pazaru.

About the Youth Initiative for Human Rights (PDF format)