17/04/2010 Predavanje “Pojam i značaj tranzicione pravde – s posebnim osvrtom na Crnu Goru”

11/04/2010 Predavanje “Osjetljiva granica izmedju prava na slobodu izražavanja i prava na privatnost“
11/04/2010
13/04/2010 – Evropski sud za ljudska prava ponovo utvrdio odgovornost Srbije zbog neizvršavanja presuda – u slučaju Krivošej neažuran sud majci godinama nije omogućio da viđa dijete
20/04/2010

17/04/2010 Predavanje “Pojam i značaj tranzicione pravde – s posebnim osvrtom na Crnu Goru”

Predavanje “Pojam i značaj tranzicione pravde – s posebnim osvrtom na Crnu Goru”, u okviru osme generacije Škole ljudskih i manjinskih prava Centra za građansko obrazovanje, održaće Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorka Akcije za ljudska prava, u Miločeru 17. aprila.