Omogućiti objavljivanje izvještaja Komiteta za sprječavanje mučenja o Crnoj Gori

Pravo na suđenje u razumnom roku
24/12/2009
Predložene izmjene i dopune Nacrta zakona o zaštiti od diskriminacije
05/01/2010

Omogućiti objavljivanje izvještaja Komiteta za sprječavanje mučenja o Crnoj Gori

Akcija za ljudska prava zatražila je 14. decembra 2009. od Vlade Crne Gore da omogući objavljivanje izvještaja Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja (CPT) o Crnoj Gori. Izvještaj je nastao ove godine, poslije posjete delegacije Komiteta Crnoj Gori u septembru 2008. godine, i do danas nije objavljen, jer to Crna Gora još uvijek nije zatražila prema proceduri koju predviđa Evropska konvencija za sprječavanje mučenja, nečovječnih i ponižavajućih kazni i postupaka. U pismu predsjedniku Vlade i ministru pravde, direktorka programa Akcije za ljudska prava podsjetila je da je uobičajena praksa da države omoguće objavljivanje ovog izvještaja i da je i Crna Gora to već učinila 2004. godine. Akcija smatra da je neophodno da se crnogorska javnost upozna sa nalazima i preporukama Komiteta Crnoj Gori kako bi mogla da prati i cijeni mjere koje Vlada u skladu s tim preduzima.

Komitet je u septembru 2008. posjetio policijske pritvorske jedinice na više lokacija u Crnoj Gori, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, psihijatrijsku bolnicu u Dobroti, Zavod za osobe sa posebnim potrebama „Komanski most” i Centar za djecu i omladinu „Ljubović” u Podgorici. (Kratka informacija o toj posjeti objavljena je na sajtu Komiteta: http://www.cpt.coe.int/documents/mne/2008-09-25-eng.htm).

Podsjecamo i ovom prilikom da je pravo na zastitu od mucenja, necovjecnog i ponizavajuceg postupanja i kaznjavanja apsolutno zasticeno ljudsko pravo od kojeg nije dozvoljeno odstupanje ni u ratnim uslovima. Ovo pravo podrazumijeva djelotvornu istragu i kaznjavanje odgovornih lica, posebno drzavnih sluzbenika odgovornih za takvo postupanje prema bilo kojim ljudima.

U prilogu je pismo upuceno premijeru i ministru pravde. Do danas nemamo informaciju da li ce Vlada omoguciti objavljivanje izvjestaja.

Pismo Predsjedniku Vlade i Ministru Pravde (PDF dokument)