08/10/2009 SAOPŠTENJE AKCIJE ZA LJUDSKA PRAVA POVODOM PRVOSTEPENE OSUDE NOVINARA PETRA KOMNENIĆA

SAOPŠTENJE AKCIJE ZA LJUDSKA PRAVA POVODOM PODIZANJA OPTUŽNICE OSNOVNOG DRŽAVNOG TUŽIOCA PROTIV NOVINARA MIHAILA JOVOVIĆA
06/10/2009
13/10/2009 Predavanje na temu “Generacije ljudskih prava i instrumenti međunarodne pravne zaštite”
13/10/2009

08/10/2009 SAOPŠTENJE AKCIJE ZA LJUDSKA PRAVA POVODOM PRVOSTEPENE OSUDE NOVINARA PETRA KOMNENIĆA

Smatramo da je odlukom da kazni novinara Petra Komnenića sa 3.000 eura zbog klevete sudija Zoran Šćepanović posljednji u nizu sudija koji je pokazao nerazumijevanje uloge medija da u demokratskom društvu istražuju i otkrivaju teme od javnog interesa, kakva je nesumnjivo pitanje nezakonite primjene mjera tajnog nadzora, koju je obradio novinar Petar Komnenić, a koja otvara ključna pitanja za ocjenu poštovanja ljudskih prava i vladavine prava od suštinske važnosti za razvoj Crne Gore kao demokratske države.

U odnosu na tekst koji obrađuje temu od javnog interesa, konkretno, ukazivanjem na nezakonitosti u primjeni službenih ovlašćenja, sud je prema evropskim standardima slobode izražavanja u postupku po tužbi za klevetu dužan da utvrdi je li novinar imao minimum opravdanih razloga da povjeruje u istinitost onoga što je objavio, a ne je li on u stanju da sam van svake sumnje dokaže zloupotrebe u pravosuđu. U ovom slučaju, u kojem je novinar raspolagao i javno potvrđenim iskazom jednog sudije i prepiskom između drugog sudije i tužioca, bilo je očekivano da bude oslobođen, a da sudeći sudija aktivno podstakne nadležne istražne organe da istraže navode novinara na osnovu dokaza koji su izvedeni u predmetu.

Ako presuda protiv novinara Petra Komnenića ostane na pravnoj snazi, to će značiti da crnogorsko sudstvo faktički zabranjuje istraživačko novinarstvo očekivanjem da se „istražuju” samo činjenice koje su prethodno utvrđene pravosnažnom presudom. Ovakav stav je suprotan međunarodnim standardima slobode izražavanja i predstavlja ne samo potpuno nerazumijevanje uloge medija u demokratskom društvu, već i posebnog značaja istraživačkog novinarstva za razvoj svih institucija demokratske države.

Uvjereni da je istraživački tekst novinara Komnenića i otvorio temu od javnog interesa koja je morala pored čitalaca Monitora zainteresovati i nadležno tužilaštvo, a pogotovo posle iskaza bivšeg sudije Radovana Mandića pred sudom, Akcija za ljudska prava je podnijela zahtjev Vrhovnom državnom tužiocu za pristup informaciji o tome kada je i kakve radnje nadležni državni tužilac preduzeo da istraži navode o nezakonitoj primjeni mjera tajnog nadzora u Višem sudu u Podgorici.