SAOPŠTENJE AKCIJE ZA LJUDSKA PRAVA POVODOM PODIZANJA OPTUŽNICE OSNOVNOG DRŽAVNOG TUŽIOCA PROTIV NOVINARA MIHAILA JOVOVIĆA

Saopštenje povodom potpisivanja Crne Gore Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
04/10/2009
08/10/2009 SAOPŠTENJE AKCIJE ZA LJUDSKA PRAVA POVODOM PRVOSTEPENE OSUDE NOVINARA PETRA KOMNENIĆA
08/10/2009

SAOPŠTENJE AKCIJE ZA LJUDSKA PRAVA POVODOM PODIZANJA OPTUŽNICE OSNOVNOG DRŽAVNOG TUŽIOCA PROTIV NOVINARA MIHAILA JOVOVIĆA

Odluka Osnovnog državnog tužioca u Podgorici da podigne optužnicu za krivično djelo teške tjelesne povrede protiv novinara Mihaila Jovovića nije uvjerljiva, imajući posebno u vidu nalaze sudskog vještaka da je u pitanju lakša tjelesna povreda i sumnja o vremenu i načinu njenog nanošenja. Ova optužnica ukazuje prije na namjeru tužioca da odgovori političkim očekivanjima izjednačavanja krivice gradonačelnikovog sina i novinara, nego na potez nezavisnog i nepristrasnog pravosudnog organa.U svakom slučaju smatramo da sprovođenje krivičnog postupka protiv Mihaila Jovovića ugrožava kako njegovo pravo na slobodu izražavanja, tako i pravo javnosti da bude informisana, pa ako crnogorski sudovi do kraja ne odgovore izazovima ovog slučaja, pred Jovovićem svakako ostaje otvoren put zaštite pred Evropskim sudom za ljudska prava.