Odgovor Sigurne ženske kuće i Akcije za ljudska prava na saopštenje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija

Zajedničko saopštenje Sigurne ženske kuće i Akcije za ljudska prava
18/09/2008
22/09/2008 Regionalni seminar za pravnike: Sloboda izražavanja i njena dozvoljena ograničenja: uvreda, kleveta, kompenzacija i kazna”, Igalo, 9. i 10. oktobar 2008.
22/09/2008

Odgovor Sigurne ženske kuće i Akcije za ljudska prava na saopštenje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija

U odgovoru na odbranaško saopštenje portparola ZIKS Spuž, nevladine organizacije Sigurna ženska kuća i Akcija za ljudska prava ponovo apeluju na nadležne državne organe da efikasno ustanove porijeklo ozbiljnih povreda Vladane Kljajić, koje je zadobila u vrijeme kada je bila pod zaštitom, tj. u nadležnosti službenika pritvorske jedinice ZIKS Spuž.Sumnjamo da su brojni podlivi na tijelu Vladane Kljajić posljedica nezakonitog kažnjavanja zbog incidenta na koji ukazuje portparol ZIKS-a i očekujemo da nadležni istražni organi to odgovarajuće efikasno istraže.Što se tiče zaštite prava povrijeđene službenice ZIKS, smatramo da nema potrebe za našom intervencijom, jer su ona očigledno zaštićena tako što je ZIKS protiv Vladane Kljajić hitno inicirao krivično gonjenje (8.9.2008.), a povrijeđenu službenicu hitno uputio na bolničko liječenje, što nije učinjeno i u slučaju povređivanja Vladane Kljajić.U ovom slučaju ne radi se o „ženskim“ pravima, već o fundamentalnom međunarodno priznatom ljudskom pravu na zaštitu od torture, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja, koje po sebi podrazumijeva i hitnu, nepristrasnu i djelotvornu istragu prijava torture, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja, za što se i zalažemo.

Imajući u vidu značaj prava na zabranu mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja, molimo medije da u ovom odgovoru objave što je u domaćem pravu u tom smislu zabranjeno i predstavlja krivično djelo Zlostavljanje i mučenje iz čl. 167, KZ:

„1. Ko primjenom sile, prijetnje ili na drugi nedozvoljeni način drugome nanese veliki bol ili teške patnje s ciljem da se od njega ili trećeg lica dobije priznanje, iskaz ili drugo obavještenje ili se on ili neko treće lice zastraši ili nezakonito kazni, ili to učini iz druge pobude zasnovane na bilo kakvom obliku diskriminacije, kazniće se zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina;
2. Ko zlostavlja drugog ili prema njemu postupa na način kojim se vrijeđa ljudsko dostojanstvo, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine;
3. Ako djelo iz st. 1 i 2 ovog člana učini službeno lice u vršenju službe, kazniće se za djelo iz stava 2 zatvorom od 3 mjeseca do 3 godine“.

Danas je Vladanu posjetio i predstavnik kancelarije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i očekujemo da oni takođe potvrde postojanje ozbiljnih povreda na tijelu Vladane Kljajić.