21/11/2007 Regionalni seminar za pravnike “Kleveta, uvreda i kompenzacija”, Sarajevo, 15-17. novembar 2007.