21/11/2007 Regionalni seminar za pravnike “Kleveta, uvreda i kompenzacija”, Sarajevo, 15-17. novembar 2007.

20/10/2007 Regionalni seminar za pravnike “Povjeravanje djece – međunarodni aspekt”, Beograd, 8-10. novembar 2007
20/10/2007
Protest povodom ponovnog napada na svjedoka Slobodana Pejovica
10/12/2007

21/11/2007 Regionalni seminar za pravnike “Kleveta, uvreda i kompenzacija”, Sarajevo, 15-17. novembar 2007.