20/10/2007 Regionalni seminar za pravnike “Povjeravanje djece – međunarodni aspekt”, Beograd, 8-10. novembar 2007