Otvoreno pismo građanima i građankama Crne Gore povodom napada na gospodina Željka Ivanovića

Novi ustav – primjedbe Akcije / New Constitution – criticism by HRA
04/09/2007
Stav NVO „Akcija za ljudska prava“ o garancijama ljudskih prava u novom Ustavu Crne Gore HRA Comments on the Human Rights guarantees and provisions related to judiciary in the new Constitution in Montenegro
10/09/2007

Otvoreno pismo građanima i građankama Crne Gore povodom napada na gospodina Željka Ivanovića

Otvoreno pismo građanima i građankama Crne Gore
povodom napada na osnivača i direktora dnevnika „Vijesti“
gospodina Željka Ivanovića

Poštovani građani i građanke,
možda bi trebalo da “izrazimo najoštriji protest povodom napada na direktora Vijesti
Željka Ivanovića“, kao i da “zatražimo da se naručioci i počinioci napada najhitnije
privedu pravdi”. Ali, već toliko puta je rečeno i napisano slično – a rezultata nije bilo.
Od naših protesta, izjava, apela ništa nije bolje familijama pokojnog Duška Jovanovića i
Srđe Vojičića, kao ni drugima koji su bili na meti ucjenjivača, zastrašivača i batinaša.
Neće biti dovoljno da im još jednom povjerujemo da “preduzimaju sve mjere i aktivnosti
na pronalaženju počinilaca”.
Neće biti dovoljno to što će portparoli vladajućih i moćnih tražiti da se “napad ne koristi
u političkle svrhe i da se da dovoljno vremena nadležnim organima da rade svoj posao”.
Nećemo pristati da vjerujemo da mafijaško – državno – poslovno- partijsko okruženje
nema veze ni sa ovim napadom.
Nećemo prestati da se borimo za vlastitu i tuđu slobodu od straha.
Nećemo prestati da se borimo za pravo da slobodno mislimo i govorimo u svojoj državi,
kao i za pravo drugih da slobodno misle i govore.
U ovom trenutku svako za sebe treba da odgovori na pitanje: da li Crnom
Gorom vlada Vlada ili Strahovlada?


Po nama, država u kojoj se ubijaju, prebijaju i zastrašuju vodeći kritičari vlasti jeste, u
najmanju ruku, nedemokratska, a vlada na njenom čelu – strahovlada.
Kultura straha i ćutanja širi se Crnom Gorom neslućenom brzinom. Protiv toga se
moramo boriti šireći kulturu otpora, slobodnog govora i kritike.
Podignimo svoj glas, protestujemo, osudimo nasilje mafije pod državnom zaštitom!
Da li ćemo i dalje živjeti u društvu kojim vlada nevidljiva ruka koja drži „Prvu šipku
Crne Gore” nad našim glavama?
Ako ne budemo dovoljno glasni onda kad dođu po našeg susjeda, druga, kolegu, rođaka,
neće biti nikog ko će im se usprotiviti.

Balša Brković, književnik
Dragoljub Duško Vuković, novinar
Ervina Dabižinović, mirovna i ženska aktivistkinja
Aleksandar Saša Zeković, istraživač kršenja ljudskih prava
Dr Svetozar Jovićević, profesor, Univerzitet Crne Gore
Ljubomirka Ljupka Kovačević, mirovna i ženska aktivistkinja
Dr Filip Kovačević, docent, Fakultet političkih nauka, Univerzitet Crne Gore
Esad Kočan, glavni i odgovorni urednik nedjeljnika „Monitor“
Milka Tadić Mijović, novinarka nezavisnog nedjeljnika „Monitor“
Stevo Muk, direktor Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)
Andrej Nikolaidis, književnik
Snežana Nikčević, novinarka Radio i Televizije Crne Gore (RTCG)
Milika Pavlović, književnik i predsjednik „Javnost protiv fašizma“ od 1993. do 1998.
Dr Miodrag Perović, osnivač i direktor nedjeljnika „Monitor“
Aida Petrović, mirovna i ženska aktivistkinja
Dr Milan Popović, profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet Crne Gore
Dragan Prelević, advokat
Momčilo Radulović, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori
Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO)
Momčilo Zeković, književnik i kompozitor, član Savjeta RTCG

Preuzmite PDF dokument