Regionalni izvještaj o ljudskim pravima za 2005. i 2007. godinu / 2005 and 2007 Regional Human Rights Report

Poreska reforma za podršku NVO projekata za unapredjenje ljudskih prava
26/07/2007
Izvještaj o ljudskim pravima u Srbiji i Crnoj Gori za 2005. godinu
26/07/2007

Regionalni izvještaj o ljudskim pravima za 2005. i 2007. godinu / 2005 and 2007 Regional Human Rights Report

U saradnji sa Albanskim helsinškim odborom, Bugarskom fondacijom za istraživanje ravnopravnosti polova, Savetom za odrbranu ljudskih prava iz Prištine, Makedonskim helsinškim odborom za ljudska prava, Beogradskim centrom za ljudska prava, Hrvatskim helsinškim odborom i Centrom za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, Akcija učestvuje u izradi regionalnog izvještaja o stanju ljudskih prava u Albaniji, Makedoniji, Bugarskoj, Crnoj Gori, Srbiji, Kosovu, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini za 2005.godinu , koji je naglasio zajedničke i specifične probleme zemalja ovog regiona (projekat finansijski pomaže Vlada Kraljevine Danske preko Balkanske mreže za ljudska prava – Balkan Human Rights Network).Akcija učestvuje u pripremi regionalnog izvještaja i za 2007. godinu.

 REGIONALNI IZVEŠTAJ ZA 2005/ 2005 REGIONAL HUMAN RIGHTS REPORT:

– Regional Human Rights Report – 2005 (download PDF document)

REGIONALNI IZVEŠTAJ ZA 2007/ 2007 REGIONAL HUMAN RIGHTS REPORT:

– Regionalni izvještaj o stanju ljudskih prava – Crna Gora / Izvještaj za 2007