Izvještaj o ljudskim pravima u Srbiji i Crnoj Gori za 2005. godinu

Regionalni izvještaj o ljudskim pravima za 2005. i 2007. godinu / 2005 and 2007 Regional Human Rights Report
26/07/2007
Regionalni seminari za pravnike o ljudskim pravima
26/07/2007

Izvještaj o ljudskim pravima u Srbiji i Crnoj Gori za 2005. godinu

Akcija za ljudska prava saradjuje sa Beogradskim centrom za ljudska prava na izradi izvještaja o stanju zakonodavstva i prakse u Crnoj Gori za 2005. godinu, u pogledu poštovanja prava garantovanih Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, Međunarodnim paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima – donator ovogodišnjeg izvještaja je Beogradski centar za ljudska prava.
IZVJEŠTAJ O STANJU LJUDSKIH PRAVA U CRNOJ GORI 2005. godine
Preuzmite WORD format
Preuzmite  PDF format

IZVJEŠTAJ O STANJU LJUDSKIH PRAVA U SRBIJI I CRNOJ GORI 2005. GODINE