NAJAVA: PREDSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O PRIMJENI ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PERIODU OD 2017-2022. GODINE

18 NVO: IZBOR DIREKTORA RTCG PORAZ VLADAVINE PRAVA, ČLANOVI SAVJETA KOJI SU UČESTVOVALI U GLASANJU DA PODNESU OSTAVKE
06/06/2023
Predstavljen nacrt izvještaja “Primjena Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 2017-2022”: Zabrinjavajući pad ažurnosti sudova riješiti izborom sudija i boljom organizacijom
10/06/2023

NAJAVA: PREDSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O PRIMJENI ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PERIODU OD 2017-2022. GODINE

Sjutra, u petak, 9.6.2023, od 11-15h u hotelu Hilton, Akcija za ljudska prava (HRA) predstavlja rezultate istraživanja ”Analiza primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u periodu 2017-2022”.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta “Pristup pravdi i ljudskim pravima u Crnoj Gori – projekat monitoring suđenja 2021 – 2023” koji Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) sprovodi u saradnji sa Akcijom za ljudska prava. Finansiran je od strane Evropske unije i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Autorka istraživanja je advokatica Darka Kisjelica. Urednica istraživanja je mr Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica HRA.

Analizirali smo posebno obim primjene i djelotvornost pravnih sredstava za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, pitanje nedostatka sredstva za ubrzanje upravnih postupaka i pitanje što bi se još moglo učiniti za efikasniji rad sudova.

Prema agendi, na skupu će govoriti:

·         Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava (HRA)

·         Darka Kisjelica, autorka izvještaja, advokatica

·         Ognjen Mitrović, šef Pravnog odjeljenja u NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI)

·         Gianandrea Villa, programski menadžer za vladavinu prava u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori

·         Momir Jauković, generalni direktor Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde

·         Valentina Pavličić, Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

·         Marina Perišić, glavna savjetnica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore

·         Miodrag Pešić, predsjednik Upravnog suda Crne Gore

·         Željka Jovović, predsjednica Osnovnog suda u Podgorici