18 NVO: IZBOR DIREKTORA RTCG PORAZ VLADAVINE PRAVA, ČLANOVI SAVJETA KOJI SU UČESTVOVALI U GLASANJU DA PODNESU OSTAVKE

TUŽILAŠTVO DA SE ODLUČNO SUPROTSTAVI IZAZIVANJU MRŽNJE
30/05/2023
NAJAVA: PREDSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O PRIMJENI ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PERIODU OD 2017-2022. GODINE
08/06/2023

18 NVO: IZBOR DIREKTORA RTCG PORAZ VLADAVINE PRAVA, ČLANOVI SAVJETA KOJI SU UČESTVOVALI U GLASANJU DA PODNESU OSTAVKE

Akcija za ljudska prava (HRA), Asocijacija Spektra, Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), Centar za ženska prava, Centar za građanske slobode (CEGAS), Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Društvo profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG), Evropska asocijacija za pravo i finansije (EALF), Institut alternativa (IA), Institut za medije Crne Gore (IMCG), Juventas, Media Centar, Prima, Sindikat medija Crne Gore (SMCG) i Queer Montenegro protestuju zbog ponovnog nezakonitog izbora Borisa Raonića za direktora RTCG i pozivaju članove Savjeta RTCG koji su učestvovali u tom izboru da daju ostavke na javne funkcije zbog ignorisanja pravosnažne sudske odluke i pretpostavljanja privatnih interesa javnom interesu.

Neprihvatljivo je da bilo koji javni funkcioner, uključujući članove Savjeta javnog servisa, zloupotrebljava javnu funkciju tako što ignoriše pravosnažnu sudsku odluku i nipodaštava vladavinu prava.

U konkretnom slučaju, sud je nedavno pravosnažno poništio odluku o izboru Borisa Raonića za direktora RTCG utvrdivši da on 2021. godine nije smio biti izabran na tu funkciju jer je u vrijeme prijave na konkurs i izbora bio u konfliktu interesa kao član Savjeta Agencije za elektronske komunikacije.  Međutim, njega su sada ponovo izabrali na istu funkciju predsjednik Savjeta RTCG Veselin Drljević i članovi savjeta RTCG Amina Murić, Predrag Miranović, Naod Zorić i Filip Lazović, postupajući protivno pravosnažnoj sudskoj odluci i njihovoj dužnosti da poštuju instrukcije iz odluka nadležnog suda, koju propisuje član 34 stav 2 Zakona o nacionalnom javnom emiteru. Naime, Zakon je jasno propisao da “niko nema pravo da na bilo koji način utiče na rad člana Savjeta, niti je član Savjeta dužan da poštuje bilo čije instrukcije u vezi sa svojim radom, osim odluka nadležnog suda.”

Nema nikakve dileme oko toga kako glasi instrukcija iz pravosnažne presude. Viši sud u Podgorici je precizno istakao da su “pravne posledice poništaja odluke o imenovanju ponovni izbor između prijavljenih kandidata ili poništaj konkursa, u kom postupku tuženi ima priliku da ponovo razmatra preostale prijave i da odluči u skladu sa zakonom”. Na osnovu ovakve odluke, Savjet RTCG-a je imao na raspolaganju samo dvije mogućnosti: (1) da poništi konkurs i raspiše novi, ili (2) da izvrši izbor između preostalih kandidata po spornom konkursu. Međutim, suprotno tome, Savjet RTCG je odlučio da ponovo izvrši izbor po spornom konkursu između svih prvobitnih kandidata i izabere osobu za koju je sud već pravosnažno utvrdio da ne ispunjava uslove propisane tim konkursom. Birajući kandidate po uslovima konkursa iz 2021. godine i uključenjem među njih Raonića, pomenutih petoro članova Savjeta su svjesno zloupotrijebili službeni položaj i nanijeli štetu javnom interesu.

Crna Gora mora uspostaviti vladavinu prava na svim nivoima svih javnih službi, uključujući javni servis. Svi javni funkcioneri, uključujući članove i članice Savjeta RTCG moraju poštovati sudske odluke, a veoma je opasno po čitav sistem kad se upravo oni izruguju vladavini prava. Stoga, vjerujemo da je prvi korak u pokušaju vraćanja rada javnog servisa u pravne okvire da ovih pet članova Savjeta hitno podnesu ostavke i svoje karijere nastave daleko od bilo kakve javne funkcije. Njihov dalji ostanak na tim pozicijama ne nanosi samo reputacionu štetu javnom servisu RTCG već i državi Crnoj Gori, a što će nesumnjivo biti konstatovano i u svim relevantnim međunarodnim izvještajima.

Akcija za ljudska prava (HRA)

Asocijacija Spektra

Centar za građansko obrazovanje (CGO)

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI)

Centar za ženska prava (CŽP)

Centar za građanske slobode (CEGAS)

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM)

Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CINCG)

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)

Društvo profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG)

Evropska asocijacija za pravo i finansije (EALF)

Institut Alternativa (IA)

Institut za medije Crne Gore (IMCG)

Juventas

Media centar

PRIMA

Sindikat medija Crne Gore (SMCG)

Queer Montenegro