REAGOVANJE KOALICIJE ZA PRAVA LGBTIQ+ OSOBA – RAVNOPRAVNO POVODOM MEDIJSKIH NAVODA O PREDLAGANJU VELIBORA MARKOVIĆA ZA ČLANA KOMISIJE ZA ISPITIVANJE USKLAĐENOSTI ODREDBI TEMELJNOG UGOVORA SA PRAVNIM PORETKOM CRNE GORE

AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA NEĆE UČESTVOVATI U STRUČNOM TIMU ČIJI ČLAN PROMOVIŠE HOMOFOBIJU I SEKSIZAM
22/07/2022
Reagovanje povodom ponovljene javno izrečene mizoginije advokata Velibora Markovića
23/07/2022

REAGOVANJE KOALICIJE ZA PRAVA LGBTIQ+ OSOBA – RAVNOPRAVNO POVODOM MEDIJSKIH NAVODA O PREDLAGANJU VELIBORA MARKOVIĆA ZA ČLANA KOMISIJE ZA ISPITIVANJE USKLAĐENOSTI ODREDBI TEMELJNOG UGOVORA SA PRAVNIM PORETKOM CRNE GORE

Uvaženi predsjedniče Crne Gore,

Uvaženi predsjedniče Vlade Crne Gore,

Koalicija za prava LGBTIQ+ osoba – RAVNOPRAVNO izražava zabrinutost i nezadovoljstvo zbog imenovanja advokata Velibora Markovića, u javnosti prepoznatog po kontinuirnom govoru mržnje prema LGBT osobama i ženama, za člana Komisije koja ima zadatak da ispita usaglašenost odredbi Temeljnog ugovora između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve sa pravnim poretkom Crne Gore.

Podsjećamo da je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, u novembru 2020. godine, postupajući na osnovu prijava organizacija LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni centar, dao Mišljenje broj 604/20, 24.11.2020. godine, u kome je zaključeno da su objave advokata Markovića predstavljale govor mržnje, odnosno grubi oblik diskriminacije, i kojim mu je, pored ostalog, preporučeno da „uputi javno izvinjenje pripadnicima LGBTIQ populacije i zagovornicima njihovih prava“, što je on odbio da učini.

Pored toga, Centar za ženska prava je 27.7.2020. godine, Advokatskoj komori Crne Gore podnio prijavu protiv advokata Markovića, zbog kršenja Kodeksa profesionalne etike advokata. Prijavu je podržalo više nevladinih organizacija uključenih u koaliciju RAVNOPRAVNO. Nažalost Advokatska komora ni nakon više urgencija nije reagovala na pomenutu prijavu, obesmislivši time odredbe pomenutog Kodeksa koje propisuju dužnost advokata da “pri obavljanju advokatske profesije, u drugim javnim aktivnostima i u privatnom životu, kada je ovaj dostupan uvidu i ocjeni javnosti, čuva ugled advokature i vlastiti ugled i da nastoji da doprinosi opštoj pravničkoj kulturi.”

Smatramo da je neophodno da u svim tijelima od javnog interesa , članovi i članice budu osobe od znanja i integriteta, koje svojim stavovima i djelovanjem stoje iza zvaničnih vrijednosnih određenja Crne Gore. Sve suprotno ovoj praksi obesmišljava naš evropski put i vrijednosti na kojima počiva demokratsko društvo.

Kako Velibor Marković u prethodnom periodu nije iskazao kajanje, niti uputio izvinjenje zbog govora mržnje, stava smo da ne treba da učestvuje u radu tijela od javnog interesa, jer jer to u direktnoj suprotnosti sa vladavinom prava, osnovnim principima demokratije i evropskim vrijednostima na koje se pozivate u svojim izjavama.

S poštovanjem,

Organizacije članice Koalicije “Zajedno za LGBT prava”:

Asocijacija “Spektra”

NVO Centar za ženska prava

Crnogorska LGBTIQ asocijacija Kvir Montenegro

Centar za građansko obrazovanje

ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje Kotor

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI)

SOS Podgorica

Akcija za ljudska prava (HRA)

Sigurna ženska kuća

NVO Juventas

CAZAS

Crnogorski ženski lobi