HRA učestvuje na sjednici Komiteta protiv torture u Ženevi

Siege of Sarajevo – Opsada Sarajeva
05/04/2022
OSUĐUJEMO KAMENOVANJE AUTOBUSA NA CETINJU
28/04/2022

HRA učestvuje na sjednici Komiteta protiv torture u Ženevi

Palais Wilson u Ženevi u kojoj zasijeda Komitet protiv torture

Komitet protiv torture danas održava sjednicu sa predstavnicima nevladinih organizacija koje prate primjenu Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućh kazni ili postupaka od strane crnogorskih vlasti.

Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava (HRA), Tea Gorjanc Prelević, govoriće posebno o uvjerljivim prijavama iznuđivanja iskaza u crnogorskoj policiji i nedostacima djelotvornih istraga tih prijava.

HRA je Komitetu protiv torture dostavila poseban izvještaj u kome je predstavljeno petnaest prijava iznuđivanja iskaza u 2020. i 2021. godini, od kojih je u osam slučajeva analizirano i što je tužilaštvo do sada uradilo da te prijave istraži. Od svih prijavljenih slučajeva, jedino je u slučaju Marka Boljevića državna tužiteljka Romina Vlahović optužila petoricu inspektora kriminalističke policije, ali je sud već dva puta odložio potvrđivanje te optužnice na zahtjev optuženih policajaca.

Ona će ukazati i na nedostatke garancija nezavisnosti sudstva, posebno u pogledu Sudskog savjeta i njegove prakse, i činjenice da je bivša predsjednica Vrhovnog suda i članica Sudskog savjeta u pritvoru pod sumnjom da je trgovala presudama Vrhovnog suda za potrebe organizovane kriminalne grupe.

Komitet posebno zanimaju istrage ratnih zločina, pa će Gorjanc-Prelević istaći da su posle dugogodišnjeg perioda izostanka adekvatne inicijative crnogorskog tužilaštva, sve nade usmjerene na novoizabranog Glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića.

Ona će zajedno sa kolegama iz Građanske alijanse, Phiren Amenca i Evropske mreže za pitanja apatridije posle kraćeg uvodnog izlaganja u drugom dijelu sesije odgovarati na pitanja članova i članica Komiteta.

Akcija za ljudska prava je i ovaj put, kao i 2014. i 2008. godine Komitetu dostavila svaobuhvatan alternativni izvještaj o primjeni Konvencije sa predlogom preporuka koje bi Komitet mogao da da Crnoj Gori. Prema procjeni HRA Crna Gora je ispunila svega trećinu preporuka koje je Komitet dao 2014. godine, od kojih većinu samo na papiru.

Komitet protiv torture će objaviti Zaključna razmatranja o Crnoj Gori na kraju maja mjeseca.

U srijedu, 27. aprila u 10h, će državna delegacija odgovarati na pitanja Komiteta. Link preko koga možete pratiti tu sesiju je: https://www.ohchr.org/en/events/sessions/2022/73rd-session-committee-against-torture

Sesija sa NVO je zatvorena za javnost.