RADOMIR PRELEVIĆ (1948-2021) – IN MEMORIAM

19/5/2021 Inicijativa za ustanovljenje Dana sjećanja za žrtve deportacije izbjeglica 1992. godine
19/05/2021
NAJAVA MEMORIJALNOG OKUPLJANJA: 29 GODINA OD RATNOG ZLOČINA DEPORTACIJA IZBJEGLICA
24/05/2021

RADOMIR PRELEVIĆ (1948-2021) – IN MEMORIAM

S velikom tugom se opraštamo od našeg osnivača, dr Radomira Prelevića, vrhunskog pravnika i humaniste renesansnog profila. Prvih godina rada Akcije za ljudska prava je aktivno sarađivao sa nama, a kasnije nas je redovno pratio, savjetovao i podržavao. Ostajemo mu trajno zahvalni na znanju, podršci i inspiraciji kojima nas je nesebično obasipao.

Radomir Prelević je diplomirao na Pravnom fakultetu u Nišu 1974. godine, a magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Prije stupanja u advokaturu radio je u privredi i državnoj upravi. U imenik advokata Crne Gore upisan je 1991. godine.

Autor je i priređivač brojnih tekstova i knjiga, od kojih su najpoznatije: Istorija crnogorske advokature, Istorija jugoslovenske advokature, Na vrelima crnogorske ustavnosti, Pravo na odbranu u krivičnom postupku, Pritvor u krivičnom postupku, cjelokupna djela Marka Miljanova u sedam knjiga.

U svojstvu advokata žrtava kršenja ljudskih prava, postupao je u nekim od najznačajnijih slučajeva u Crnoj Gori: u predmetu Hajrizi i drugi, zastupao je 74 Roma čije je naselje u Danilovgradu spaljeno u prisustvu policije i koji su odatle protjerani 1995. Nakon uspješno okončanog postupka pred Komitetom UN protiv torture, država Crna Gora je pristupila poravnanju s oštećenima u iznosu od milion eura. U postupcima za naknadu štete zbog protivpravnog lišenja slobode i deportacije muslimanskih izbjeglica vojsci bosanskih Srba u Bosnu i Hercegovinu 1992. godine, koji su 2008. godine okončani poravnanjem sa Vladom Crne Gore, zastupao je 42 porodice žrtava ili 200 osoba. Zastupao je okrivljene i u slučaju „Orlov let”.

Bio je dugogodišnji predsjednik Senata Udruženja pravnika Crne Gore i jedan od osnivača Akcije za ljudska prava. Od 2012. godine bio je predsjednik Fonda za razvoj Kuča.

Bio je član radnih grupa koje je Akcija za ljudska prava oformila da bi izradila inicijativu za promjenu Ustava i dopunu odredbi o ljudskim pravima i nezavisnosti sudstva (2007), analizu reforme izbora sudija i tužilaca u Crnoj Gori 2007-2008 i primjedbe na Nacrt Zakonika o krivičnom postupku (2008. Ministarstvu pravde i 2009. Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine CG i šefovima poslaničkih grupa).

U svojstvu predavača učestvovao je u obuci za novinare govoreći o pravu na pravičnom suđenju u krivičnom postupku – poštovanju pretpostavke nevinosti i druga pitanja važna za novinarsku etiku. Učestvovao je na okruglom stolu o ustavnim garancijama ljudskih prava u Crnoj Gori, koji je HRA organizovala sa Venecijanskom komisijom 2008. godine izlaganjem “Komentar ustavnih garancija: Dostojanstvo i nepovredivost ličnosti, Lišenje slobode, Pritvor i Pravo na odbranu”.

Neka mu je vječna slava i hvala.

Akcija za ljudska prava