Primjedbe na Nacrt Zakonika o krivičnom postupku / Comments on the Draft Criminal Procedure Code

Zajedničko saopštenje 12 NVO o podršci Monitoru
21/04/2008
Saopštenje povodom presude na štetu Veseljka Koprivice i Liberalnog saveza
15/05/2008

Primjedbe na Nacrt Zakonika o krivičnom postupku / Comments on the Draft Criminal Procedure Code

Akcija za ljudska prava je danas dostavila Ministarstvu pravde primjedbe na Nacrt Zakonika o krivičnom postupku, koje možete vidjeti u prilogu.


Primjedbe su predstavljene kao načelne i pojedinačne. Tri načelne primjedbe odnose se na različito postavljen obim prava na odbranu u toku postupka, na tužilački koncept istrage i pravne ljekove (prve 3 strane), dok se pojedinačne primjedbe (u 26 tačaka) odnose na dosljedno izvodjenje načela pravičnosti postupka, jednakosti stranaka u postupku, osnova za pritvor, specifičnih prava na odbranu, prava okrivljenog da podnosi pritužbu sudiji za istragu o uslovima u pritvoru itd. Većina primjedbi neposredno je utemeljena u primjerima prakse Evropskog suda za ljudska prava.

Imali smo u vidu da javna rasprava o ovom Nacrtu traje do 12. maja 2008. i na ovaj način u njoj učestvujemo.

Primjedbe su izradili dr Radomir Prelević i mr Tea Gorjanc Prelević.

Preuzmite dokument (PDF format)